במהלך תקופת הלימודים הנכם עלולים להיתקל בבעיות וקשיים שונים, אוניברסיטת חיפה שואפת לתת לכל סטודנט את מלוא האפשרויות למצות את הפוטנציאל הגלום בו ללמידה מעשירה ולהשתלבות בכלל הפעילויות הנערכות בקמפוס לשם כך האוניברסיטה מעמידה לרשותכם מגוון של שירותים שמטרתם להקל, לסייע ולעזור:

meonot 2019