סגל מעונות

שם תפקיד טלפון
אסנת ויינשטיין מנהלת המעונות 04-8240369, פנימי: 2369
חוה נאמני אם הבית 04-8240363, פנימי:2363
חוסיין חוסיין מ"מ מנהל תפעול מעונות 04-8288218, פנימי: 8218
חוסין זידאן קב"ט המעונות 04-8249525, פנימי:3525
לאה רוזנברג אבן מרכזת המעונות 04-8249931, פנימי: 3931
דלית אוסטר מרכזת הגבייה ודירות אירוח 04-8288080, פנימי:8080
דנה קרמר מרכזת ההרשמה 04-8288219, פנימי: 8219
אוולין אריאל אם הבית של מעונות "שקמה" 04-8253926
מיכה גולן אחראי תפעול מעונות "שקמה" 04-8253926
אריאלה תאנה עו"ס שירות "עמית" 04-8240862