סגל היחידה למהנהיגות חברתית

שם תפקיד טלפון
חגית הלמר-הרמן מנהלת היחידה למנהיגות חברתית 04-8240665, 2665
דורית אבו מרכזת היחידה למנהיגות חברתית 04-8240665, פנימי: 2665
נורית קנטרוביץ' מרכזת תכניות למנהיגות אקדמית וחברתית 04-8240002, פנימי: 2002
איאד קיזל מרכז תוכניות מנהיגות קהילתית לבני העדה הדרוזית 04-8288322, פנימי:8322
ניצן וולף מנהלת תכנית "אוניברסיטה בעם" 04-8288072/ פנימי: 3072
ורוניקה גוייכמן מרכזת פרויקטים קהילתיים, אתגר ורש"י 04-8240745, פנימי: 2745
דורין ליבוביץ' רכזת פרויקט "גן הילד" טל' : 8240341 - פנימי : 2341
לי ויצנר רכזת יחידת חיפה - ארגון שגרירי רוטשילד טל: 8240665 – פנימי: 2665

meonot 2019