סגל מלגות

שם תפקיד טלפון
אורלי עמר ראש היחידה למלגות 04-8240306 , פנימי: 2306
ענת אבוטבול מרכזת היחידה למלגות 04-8240330, פנימי: 2330
אלנתן יקירה מזכיר היחידה למלגות 04-8288034, פנימי:, 8034, 04-8240685, פנימי: 2685
היחידה למלגות בניין בית הסטודנט קומה 3 חדר 313 קבלת קהל: א' - ה', 11:00-13:00

meonot 2019