התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבל ילד למשמורת או אומנה

סטודנטית לקראת לידה או לאחר לידה? נמצאת בתהליכים הקשורים בנושא? מוזמנת לעיין בנוהל ולראות לאילו התאמות את זכאית:

נוהל התאמות לימודיות עקב טיפול פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה.

 

במידה והנך מעוניינת להגיש בקשה על סמך הנוהל, יש למלא את טופס הבקשה המופיע בתחתית הקובץ (נספח א') ולצרף אישורים מתאימים.

 

את הבקשות להתאמות (כולל אישורים רפואיים רלוונטיים ו/או תאריך לידה משוער) יש לשלוח 

לגב' רות רז בן-ברק בדואר אלקטרוני:  rbraz@univ.haifa.ac.il

טל' 04-8240335 פנימי 2335, בניין בית הסטודנט קומה 3 חדר 317.