הטרדה מינית

הטרדה מינית הנה עבירה על החוק!!!
אם נפגעת מהטרדה מינית אל תהסס/י לפנות

 כל סטודנט/ית הטוענ/ת שהוטרד/ה מינית רשאי/ת לפנות לקבלת מידע או להגשת תלונה לעניין מניעת הטרדות מיניות באוניברסיטה אל:

פרופ' רחל לב יו"ר הועדה למניעת הטרדה מינית, טל': 8288045, פנימי 8045, דואר אלקטרוני: rlev@univ.haifa.ac.il

ואל גב' שרון סיני - רכזת פניות סטודנטים, טל' 8240269,פנימי 2629, דואר אלקטרוני: ssinai@univ.haifa.ac.il בלשכת דיקן הסטודנטים.

התלונה תועבר אל נציב הקבילות לענייני הטרדה מינית באוניברסיטה.  

 

 תקנון הטרדה מינית

נוהל הטרדה מינית - בעברית

נוהל הטרדה מינית- באנגלית

נוהל הטרדה מינית- ברוסית

נוהל הטרדה מינית- בערבית

נוהל הטרדה מינית- באמהרית