טיפול זוגי

מתקבלים לטיפול זוגי מי שנמצאים לפחות שנה בקשר.

הטיפול הזוגי יכול לשפר את התקשורת בין בני הזוג, לסמן נקודות מחלוקת ולהעניק כלים להתמודדות טובה יותר עם קונפליקטים.