טיפול פסיכיאטרי

הפסיכיאטר של המדור הקליני פוגש מטופלים הנמצאים בטיפול במדור וזקוקים לכך לפי המלצת המטפלים.

הפסיכיאטר יכול להמליץ על תרופות ואחרי מספר פגישות מעקב להמליץ על המשך מעקב במסגרת חלופית.