האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית

הקריטריונים:

  1. מבקשי ההלוואה חייבים להיות בעלי הכנסה משפחתית של 3,000 ₪ עד 20,000 ₪ נטו, בעלי ותק של שנה באותו מקום עבודה.
  2. מבקשי ההלוואה חייבים להיות בגילאים 22-67, .
  3. סטודנט שאינו עומד בתנאי ההכנסה לעיל: אינו עובד או שגילו פחות מ-22 יידרש להחתים את אחד ההורים כלווה נוסף ושני ערבים.

גובה ההלוואה – עד 30,000 ₪.

תנאי ההלוואה – נדרשים 2 ערבים מגיל 22-67, בעלי הכנסה של 3,000 ₪ לחודש נטו וותק של שנה לפחות באותו מקום עבודה..

החזר ההלוואה – החזר ההלוואה נעשה בהוראת קבע, בין 34 -67 תשלומים.

אופן ההגשה: הבקשה תוגש על גבי טפסים מקוריים של האגודה, את הטופס ניתן להוריד הטופס מאתר האגודה בכתובת: www.freeloan.org.il

כתובת: רח' רבקה 29, ירושלים 93461 ,טלפון 02-5300777.

מועד הגשת הבקשה: כל השנה.