ארגון שגרירי רוטשילד

 

 Screen Shot 2018 06 06 at 2.14.35 PM

ארגון שגרירי רוטשילד מכשיר את דור העתיד של המנהיגות החברתית

והעסקית בישראל. מטרות הארגון מיסודה של קרן רוטשילד קיסריה: מיצוי

היתרון היחסי והפוטנציאל הגלום בקרב צעירים ישראלים כשגרירים של שינוי חברתי.

יצירת רשת מנהיגות רב-תחומית, לצמצום הפערים וקידום אחריות ומעורבות חברתית.

הסטודנטים משתתפים בתכנית הכשרה ייחודית ויוזמים פרויקטים קהילתיים בחיפה

 ההרשמה הסתיימה לשנת הלימודים תשע"ט

 

meonot 2019