ארגון שגרירי רוטשילד

shagrir

ארגון שגרירי רוטשילד מכשיר את דור העתיד של המנהיגות החברתית

והעסקית בישראל. מטרות הארגון מיסודה של קרן רוטשילד קיסריה: מיצוי

היתרון היחסי והפוטנציאל הגלום בקרב צעירים ישראלים כשגרירים של שינוי חברתי.

יצירת רשת מנהיגות רב-תחומית, לצמצום הפערים וקידום אחריות ומעורבות חברתית.

הסטודנטים משתתפים בתכנית הכשרה ייחודית ויוזמים פרויקטים קהילתיים בחיפה

 אין הרשמה לשנת הלימודים תשע"ז  - באוניברסיטת חיפה