יצירת קשר

 היחידה למנהיגות חברתית

טל': 04-8240665 פקס': 04-8240743

  involv@univ.haifa.ac.il 

meonot 2019