כללי

סיוע לסטודנט החוזר משירות מילואים

אוניברסיטת חיפה עושה את מירב המאמצים כדי להקל על סטודנט השב משירות מילואים להשתלב בהמשך לימודיו. השירותים ניתנים באמצעות אגודת הסטודנטים בחוג/ים/פקולטות, מינהל התלמידים, דיקנאט הסטודנטים וכו'. השירותים יינתנו עם הצגת אישור על שירות מילואים.

לפרטים נוספים

 

 

ועדה לתיאום מילואים (ולת"ם)

סטודנטים הנקראים לשירות מילואים פעיל (שמ"פ) במהלך לימודיהם באוניברסיטה רשאים להגיש בקשה לביטול/קיצור/פיצול /חופשה או דחיית השמ"פ לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם).

הגשת הבקשות תיעשה ישירות מול הוולת"ם.

לפרטים נוספים לגבי זכאות, אופן הגשת הבקשה והטיפול ונהלים נוספים, היכנסו לאתר מילואים.