נהלי הגשת ולת"ם

רשאים להגיש ולת"ם:

 •    סטודנטים לתואר ראשון או תלמידי מכינה בלבד (סטודנטים לתארים מתקדמים מ.א./ד"ר אינם רשאים להגיש).
 •    סטודנטים שזומנו לתקופת מילואים של 6 ימים ומעלה בלבד (סטודנטים שזומנו לתקופה קצרה יותר יפנו ליחידתם).
 •    סטודנטים שבקשתם הינה מנימוקים אקדמיים בלבד (לא רפואיים ולא אישיים).
 •    סטודנטים שקיבלו צו מילואים לתקופה העולה על 21 יום ומעוניינים לקצר/לבטל/לדחות את השירות לתקופה של פחות מ- 21 יום יגישו 2 בקשות, אחת באופן אישי לקצין/ת קישור ביחידתם לתיקון הצו, והשנייה לולת"ם באמצעות רכזת רווחה ופניות סטודנטים בדיקנאט. סטודנטים המעוניינים לשרת רק 21 יום יפנו ישירות לקצין השירות.
 •    סטודנטים שקיבלו צו מילואים לתקופה של 21 יום ומעוניינים לקצר/לבטל/לדחות את השירות יגישו בקשה לולת"ם באמצעות רכזת רווחה ופניות סטודנטים בדיקנאט.
 •    סטודנטים הלומדים לימודי קיץ- לא חלה עליהם מגבלת מספר הימים בהם יקראו לשירות מילואים, באפשרותם להגיש בקשה לולת"ם והיא תידון לגופה.

אופן ההגשה:

 1. בקשת הולת"ם תיעשה מיד עם קבלת צו הקריאה ולא יאוחר מ- 30 יום לפני מועד היציאה לשמ"פ. בקשות שיוגשו באיחור-יידחו. (אין לעכב הגשת הבקשה גם אם אין תאריכי בחינות, ניתן לציין מועדים משוערים ולצרף במועד מאוחר יותר אישור בחינות.)
 2. הורדת טופס בקשה ל"ולת"ם" (הנחיות למילוי ולת"ם), מילוי הבקשה ב-2 עותקים, החתמת מזכירות אחד החוגים/פקולטה/מכינה (כולל חתימה וחותמת), אישור לימודים ומערכת שעות/לוח בחינות. את האמור לעייל יש להגיש בדיקנאט הסטודנטים, בית הסטודנט, קומה 3 חדר 318, בימים א-ה בין השעות 11:00 - 13:00

ניתן להשתמש בתיבת השרות המוצבת בכניסה לדיקנאט הסטודנטים של הדיקנאט, לקבלה ומסירת טפסי ולת"ם בכל שעות היום.

הטופס יישלח באמצעות דיקנאט הסטודנטים בלבד. ניתן לקבל מידע באינטרנט בכתובת: http://www.aka.idf.il/valtam/

 תשובות ולת"ם:

 •    החלטת ולת"ם תישלח לבית הסטודנטים כשבועיים וחצי לפני מועד היציאה למילואים.
 •    ביום הדיון ניתן להתקשר למדור ולת"ם ולקבל תשובה בטל': 7379500 – 03.
 •    ניתן להשתתף בוועידה מבלי להגיע לבקו"ם בוועדות הנערכות כ- 21 יום לפני מועד תחילת השירות באמצעות שירות וידאו video conference הניתן על-ידי דיקנאט הסטודנטים בשיתוף אגף המחשוב . במידה והנכם מעוניינים להשתתף בוועידה אנא פנו למרכזת רווחה ופניות סטודנטים שבוע ימים לפני מועד הדיון לשם קבלת טופס הפנייה לאגף המחשוב טל': 8240629, פנימי: 2629
 •    ערעור על החלטת הולת"ם ניתן להגיש על טופס ערעור, עם קבלת תשובת ולת"ם, לא יאוחר מ- 7 ימים ממועד הדיון בבקשת ולת"ם. הערעור יוגש רק במקרה שנוספו פרטים או נימוקים חדשים שלא צוינו בבקשת ולת"ם המקורית.