תוכנית מנהיגות קהילתית יהודית -ערבית

תכנית "מנהיגות קהילתית יהודית-ערבית" הינה תכנית ייחודית, המשותפת לסטודנטים יהודים וערבים, הלומדים באוניברסיטת חיפה במגוון פקולטות וחוגי לימוד. מטרת העל של התכנית היא לאפשר קיום דיאלוג ואינטראקציה חברתית רב-תרבותית בין סטודנטים יהודים וערבים. התכנית מתקיימת בשיתוף ובתמיכת  אגודת הידידים בגרמניה וקרנות נוספות.

 

מטרות התכנית:

 

  • יצירת קבוצת מנהיגות סטודנטיאלית
  • פיתוח פעילות קהילתית רב תרבותית בקמפוס האוניברסיטה , מעונות הסטודנטים ובקהילה
  • פיתוח מודעות בין תרבותית, בדרך של למידה התנסותית המבוססת על תהליכי למידה אישיים וקבוצתיים.
  • הקניית כלים תיאורטיים ומעשיים לתקשורת בין-אישית אפקטיבית, לעבודה משותפת ולמנהיגות קהילתית בסביבה בין-תרבותית מגוונת.
  • פיתוח יכולת רפלקטיבית ובחינה ביקורתית של תפישות ועמדות, בנושא הזהות התרבותית והמבנה החברתי בישראל.

 

מרכיבי התכנית:


א.  תכנית הכשרה – "סדנת מנהיגות בין-תרבותית" – תכנית ההכשרה מעוגנת בקורס אקדמי שנתי, המקנה 4 נ"ז אקדמיות ("דרך הרוח"),בנושא פיתוח מנהיגות בין תרבותית בקרב סטודנטים יהודים וערבים.

ב. פעילות קהילתית- הפעילות מתקיימת במעונות  בקמפוס האוניברסיטה, וכן במוקדים שונים בקהילה ברחבי העיר חיפה

 

לדיירי מעונות- תינתן אפשרות לקיים את הפעילות הקהילתית בתוך מתחם המעונות- תכנית מנהיגות קהילתית יהודית -ערבית במעונות

 

הפעילות בהיקף 4 שעות שבועיות ,100 שעות שנתיות. השתתפות בתכנית מזכה במלגה שנתית בסך 8,000 ₪

 

ההרשמה הסתיימה לשנת הלימודים תשע"ט

 

Jewish-Arab Community Leadership Program

The Jewish-Arab Community Leadership Program is a unique joint program for Jewish and Arab students studying at the University of Haifa in all Faculties and Departments.  The main objective of the program is to facilitate dialogue and multicultural social interaction between the Jewish and Arab students.

The program is generously sponsored by the German Friends Association of the University of Haifa and other foundations.

Objectives of the Program:

- Develop intercultural awareness through experience based on individual and group learning processes.

- Development and examination of the cultural and personal identity in a multicultural society.

- Providing theoretical and practical tools for effective interpersonal communications, joint projects and community leadership in a diverse and multicultural environment.

- Development of reflective and critical thinking of perceptions and ideas to do with cultural identity and the social order in Israel.

Components of the Program:

- A training program titled "Intercultural Leadership Workshop" - a year-long academic course for 4 academic credits dealing with the development of intercultural leadership among Jewish and Arab students.

- Community activities: these activities take place in the campus dormitories and community institutions in Haifa neighborhoods.  The activities take place for 4 hours on a weekly basis (100 yearly hours).

- Participation in the program entitles the students to receive a NIS 8,000 scholarship.

yehudi arvi

meonot 2019