הטרדה מינית

הטרדה מינית הנה עבירה על החוק!!!
אם נפגעת מהטרדה מינית אל תהסס/י לפנות

 כל סטודנט/ית הטוענ/ת שהוטרד/ה מינית רשאי/ת לפנות לקבלת מידע או להגשת תלונה לעניין מניעת הטרדות מיניות באוניברסיטה אל:

פרופ' רחל לב יו"ר הועדה למניעת הטרדה מינית, טל': 8288045, פנימי 8045, דואר אלקטרוני: rlev@univ.haifa.ac.il

ואל גב' רות רז בן-ברק - ראש לשכת דקנית הסטודנטים, טל' 8240335,פנימי 2335, דואר אלקטרוני: rbraz@univ.haifa.ac.il .

התלונה תועבר אל נציב הקבילות לענייני הטרדה מינית באוניברסיטה.  

 

 תקנון הטרדה מינית

נוהל הטרדה מינית - בעברית (נספחים- תרגום לאנגלית, ערבית, רוסית ואמהרית)

meonot 2019