אמנת השירות

אמנת השירות - היחידה למלגות

אנו בדיקנאט הסטודנטים מאמינים כי שירות איכותי הינו ערך עליון ואנו מתחייבים להעניק ללקוחותינו, סגל וסטודנטים, שירות ברמה גבוהה ביותר, טיפול אישי, חם ותומך.

אנו מתחייבים

זמינות מידע ותגובה:

  •    לפרסם מידע מפורט על שירותי הדיקנאט לסטודנטים ולסגל, באתר האינטרנט, ע"ג לוחות המודעות, בדפי מידע ובדואר האלקטרוני.
  •    להשיב על פניות הסטודנטים בתוך שני ימי עבודה.
  •    להיות זמינים בימים א-ה בין השעות 9:00-15:00 (מזכירות היחידה). קבלת קהל בימים א',ב, ג', ד', ה' 11:00-13:00 .

אדיבות:

  •    להקפיד על יחס אישי ואדיב, מתוך אמון וכבוד לסטודנטים ולהיות קשובים לצרכיהם.
  •    לפעול למתן מענה מטבי לפניות הסטודנטים בכפוף לנהלים וכללים הנהוגים באוניברסיטה.

מענה מקצועי:

  •    לשרת את לקוחותינו בנאמנות ומקצועיות, להשתלם בתחומי הפעילות של הדיקנאט ולהיות מעודכנים ומדויקים במתן השירות.
  •    לשמור על סודיות וכללי האתיקה המקצועית.

שיפור מתמיד:

  •    לקיים מעקב ע"י משובים וסקרים לבחינת רמת השירות הניתנת ביחידות הדיקנאט ושביעות רצון לקוחותיו ולפעול לשיפור מתמיד בתהליכי העבודה.

   היחידה למלגות תפעל להענקת מלגות לפי הקריטריונים במהלך הסמסטר הראשון תוך ניצול מלוא המשאבים שיועדו למטרה זו על ידי הנהלת האוניברסיטה.

   במסגרת הטיפול במלגות סיוע , היחידה למלגות מתחייבת להתייחס בכובד ראש למכתבים האישיים שצירפו סטודנטים לבקשה למלגה ולפעול להשגת סיוע לסטודנטים בעלי נתונים מיוחדים ממקורות חיצוניים.

meonot 2019