אמנת השירות - המדור לייעוץ פסיכולוגי קליני במרכז ברמן

אנו בדיקנאט הסטודנטים מאמינים כי שירות איכותי הינו ערך עליון ואנו מתחייבים להעניק ללקוחותינו, סגל וסטודנטים, שירות ברמה גבוהה ביותר, טיפול אישי, חם ותומך.

אנו מתחייבים

זמינות מידע ותגובה:

  •    לפרסם מידע מפורט על שירותי הדיקנאט לסטודנטים ולסגל, באתר האינטרנט, ע"ג לוחות המודעות, בדפי מידע ובדואר האלקטרוני.
  •    להשיב על פניות הסטודנטים בתוך שני ימי עבודה.
  •    להיות זמינים במשרדינו בימי העבודה בין השעות 08:00 ועד 14:00

אדיבות:

  •    להקפיד על יחס אישי ואדיב, מתוך אמון וכבוד לסטודנטים ולהיות קשובים לצרכיהם.
  •    לפעול למתן מענה מטבי לפניות הסטודנטים בכפוף לנהלים וכללים הנהוגים באוניברסיטה.

מענה מקצועי:

  •    לשרת את לקוחותינו בנאמנות ומקצועיות, להשתלם בתחומי הפעילות של הדיקנאט ולהיות מעודכנים ומדויקים במתן השירות.
  •    לשמור על סודיות וכללי האתיקה המקצועית.

שיפור מתמיד:

  •    לקיים מעקב ע"י משובים וסקרים לבחינת רמת השירות הניתנת ביחידות הדיקנאט ושביעות רצון לקוחותיו ולפעול לשיפור מתמיד בתהליכי העבודה.

 

המדור לייעוץ פסיכולוגי קליני במרכז ברמן מתחייב לקיים ראיון הכרות מפורט עם כל פונה על מנת להעריך באופן מקצועי את מצבו הנפשי, להתאים לו את הטיפול הנכון ולשבץ אותו למטפל שיתאים לו.

פונים דחופים ירואיינו תוך יומיים ופונים רגילים - עד שבועיים.

הטיפול עצמו יתחיל לכל המאוחר 6 שבועות מקיום האינטייק, בכפוף לגמישות הזמנים של הפונה. שעת הטיפול תותאם ללוח הזמנים של הפונים.

ייעוץ פסיכיאטרי (עד 6 מפגשים) יינתן במדור למטופלים הזקוקים לכך. כך גם עם אבחון פסיכו-דיאגנוסטי, כולל משוב בעל פה לנבחן.

אנו מתחייבים שהמטפלים יהיו בעלי ניסיון מקצועי ומתחייבים להשקיע בהמשך הכשרתם המקצועית. חלק ניכר משעות הטיפול ילווה בהדרכה צמודה.

אנו מתחייבים לשמור על חיסיון מלא במהלך הטיפול ולאחריו.