נציב קבילות הסטודנטים

אם נתקלת בבעיה שלא נפתרה לאחר שהתבררה בכל הרמות המופקדות על הפעלת המערכות באוניברסיטה (כולל דיקן הסטודנטים) הינך רשאי לפנות אל נציב קבילות הסטודנטים השואב את סמכותו מהנשיא והרקטור.

הפניה לנציב קבילות הסטודנטים, פרופ' אילן אלדר, תעשה על גבי מכתב מנומק שימסר במזכירות  היחידה למצוינות אקדמית, בניין בית הסטודנט קומה 2 חדר 217, טל': 04-8249964.

נוהל נציב קבילות סטודנטים

meonot 2019