צור קשר

ניתן לפנות אלינו בדרכים הבאות:

בדואר רגיל:
הקרן ע"ש רון אדלר
דיקנט הסטודנטים - אוניברסיטת חיפה
הר הכרמל מיקוד 31905
   
בדואר אלקטרוני: ronfund@univ.haifa.ac.il
   
בטלפון: משרד הדיקנאט 04-8240335/4
גב' מירב אילון, מנהלת הקרן 04-8240027
  גב' ארלט אדלר 04-8254153