סמינרים שהועברו לצוות המטפלים במדור הקליני

 

*בכל סמינר 14 מפגשים

 

נושאים מרצה הסמינר
היבטים התפתחותיים בפסיכותרפיה ופסיכופתולוגיה של מבוגרים צעירים טלי תמיר אורון
תרומתה הייחודית של החשיבה הויניקוטיאנית לפסיכותרפיה: היבטים תיאורטיים ויישומיים קליניים טלי תמיר אורון
טיפול קוגניטיבי - הלכה ומעשה הלנה דינרשטיין
זוית התפתחותית כאפשרות נוספת להבנת המטופל המבוגר ולטיפול בו  גלית פרל 
פסיכופתולוגיה ד"ר פולינה ויקסמן 
הטיפול במטופלים בעלי איפיונים ספציפיים  מרצים שונים 
השעה הטיפולית  דבי תובל 
האזנה יוצרת בפסיכותרפיה  חיים קפלן 
עבודה עם הטרנספרנס בשעה הטיפולית - הבחירות העומדות בפני המטפל  דבי תובל 
גישות טיפוליות לפוסט טראומה  מרצים שונים 
פסיכופתולוגיה ואפשרויות התערבות ד"ר ורד טל 
מה מטפל בטיפול הדינמי? דבי תובל
טיפול בפציינטים סכיזואידים  מרית גורן 
אופני קריאה של הטקסט הנפשי  ד"ר דנה אמיר 
משנתו של אוגדן  גילת אדרעי 
המימד ההתפתחותי בפסיכותרפיה דינמית לפי פונגי, דניאל שטרן ואחרים  גלית פרל 
הגישה האינטרסובייקטיבית  גילת אדרעי 
הגישה הניאוקליניאנית  דנה טורם 
טיפול במקרי גבול  חיים קפלן 
אהבה ושנאה בטיפול  דנה טורם