תוכנית מנהיגות קהילתית יהודית-ערבית לדיירי המעונות

תכנית "מנהיגות קהילתית יהודית-ערבית" הינה תכנית ייחודית, המשותפת לסטודנטים יהודים וערבים, הלומדים באוניברסיטת חיפה במגוון פקולטות וחוגי לימוד. מטרת העל של התכנית היא לאפשר קיום דיאלוג ואינטראקציה חברתית רב-תרבותית בין סטודנטים יהודים וערבים. התכנית מתקיימת בשיתוף ובתמיכת  אגודת הידידים בגרמניה וקרנות נוספות.
מטרות התכנית:

  • יצירת קבוצת מנהיגות סטודנטיאלית
  • פיתוח מודעות בין תרבותית, בדרך של למידה התנסותית המבוססת על תהליכי למידה אישיים וקבוצתיים.
  • פיתוח ובחינה של מושגי הזהות האישית והתרבותית, בהקשר של חברה רב-תרבותית.
  • הקניית כלים תיאורטיים ומעשיים לתקשורת בין-אישית אפקטיבית, לעבודה משותפת ולמנהיגות קהילתית בסביבה בין-תרבותית מגוונת.
  • פיתוח יכולת רפלקטיבית ובחינה ביקורתית של תפישות ועמדות, בנושא הזהות התרבותית והמבנה החברתי בישראל.

מרכיבי התכנית:
א.  תכנית הכשרה – "סדנת מנהיגות בין-תרבותית" – תכנית ההכשרה מעוגנת בקורס אקדמי שנתי, המקנה 4 נ"ז אקדמיות ("דרך הרוח"),בנושא פיתוח מנהיגות בין תרבותית בקרב סטודנטים יהודים וערבים.

ב. פעילות קהילתית: הפעילות מתקיימת במעונות  בקמפוס האוניברסיטה, וכן במוקדים שונים בקהילה ברחבי העיר חיפה

*לדיירי מעונות- תינתן אפשרות לקיים את הפעילות הקהילתית בתוך מתחם המעונות.

הפעילות בהיקף 4 שעות שבועיות ,100 שעות שנתיות. השתתפות בתכנית מזכה במלגה שנתית בסך 8,000 ₪

 

ההרשמה הסתיימה לשנת הלימודים תשע"ח

yehudi arvi