תוכנית מנהיגות קהילתית יהודית-ערבית לדיירי המעונות

התכנית נועדה לאפשר קיום דיאלוג ואינטראקציה רב-תרבותית בין סטודנטים יהודים וערבים.

בתכנית מתקיימת פעילות משותפת בין סטודנטים יהודים וערבים בפרויקטים קהילתיים ובשכונות בהן מתגוררת אוכלוסייה מעורבת יהודית וערבית.

מטרות התכנית: להגביר את המודעות לצורך בדו-קיום בין יהודים וערבים ולפעול לקידומו, לפתח מנהיגות משותפת לשינוי חברתי בקרב סטודנטים יהודים וערבים, להביא לשיפור המצב החברתי והחינוכי של האוכלוסייה המעורבת בצפון מדינת ישראל, זאת באמצעות הפעלת פרויקטים משותפים בקהילה.

התכנית משלבת בין שני מרכיבים:

א. פעילות קהילתית במסגרות חינוכיות-חברתיות, בה הסטודנטים משקיעים מיכולתיהם האקדמיות והאישיות לטובת הקהילה.
ב. קורס אקדמי ייחודי המתמקד בנושא השסע היהודי ערבי, ומנהיגות חברתית בחברות מעורבות.
הקורס מקנה 4 נקודות זכות אקדמיות.

ההרשמה הסתיימה לשנת הלימודים תשע"ז

 

 

התכנית משלבת בין שני מרכיבים:

ייזום, תכנון וביצוע פעילות קהילתית במעונות.

קורס אקדמי, המזכה ב – 4 נקודות זכות אקדמיות (בכפוף לאישור חוג הלימוד של הסטודנט/ית).

שעות הפעילות בתכנית:

4 שעות פעילות מעשית בשבוע (סה"כ 100 שעות בשנה האקדמית).

שעתיים בשבוע בתכנית הכשרה.

תמהיל קריטריונים לקבלה:

שפת אם ערבית/ עברית.

שנה א'- ב' בתואר ראשון, שנה א' בתואר שני באוניברסיטת חיפה.

תכנית לימודים בהיקף של 75% ומעלה.

הישגים לימודיים.

ניסיון מוכח בפעילות חברתית/קהילתית - הובלה והשתתפות בפרויקטים חברתיים - חובה.

יכולות מנהיגות, ארגון וביצוע.

מודעות חברתית בנושא יחסי יהודים ערבים, ורצון להוביל שינוי בתחום זה.

מחויבות לפעילות חברתית משמעותית לטווח של שנתיים.

רקע כלכלי וחברתי.

 

 

על מנת להירשם יש להיכנס  לקישור: http://359.co.il/haifa/home

ולאחר מכן ללחוץ בסרגל הימני על "הרשמה", ולעקוב אחר ההוראות למילוי פרטים.

בהצלחה!

צוות היחידה למנהיגות חברתית