תוכנית מנהיגות קהילתית יהודית-ערבית לדיירי המעונות

 

תכנית "מנהיגות קהילתית יהודית-ערבית" הינה תכנית ייחודית, המשותפת לסטודנטים יהודים וערבים, הלומדים באוניברסיטת חיפה במגוון פקולטות וחוגי לימוד. מטרת העל של התכנית היא לאפשר קיום דיאלוג ואינטראקציה חברתית רב-תרבותית בין סטודנטים יהודים וערבים. התכנית מתקיימת בשיתוף ובתמיכת  אגודת הידידים בגרמניה וקרנות נוספות.


מטרות התכנית:

 

  • יצירת קבוצת מנהיגות סטודנטיאלית
  • קידום פעילות קהילתית רב תרבותית
  • פיתוח מודעות בין תרבותית, בדרך של למידה התנסותית המבוססת על תהליכי למידה אישיים וקבוצתיים.
  • הקניית כלים תיאורטיים ומעשיים לתקשורת בין-אישית אפקטיבית, לעבודה משותפת ולמנהיגות קהילתית בסביבה בין-תרבותית מגוונת.
  • פיתוח יכולת רפלקטיבית ובחינה ביקורתית של תפישות ועמדות, בנושא הזהות התרבותית והמבנה החברתי בישראל.

 

מרכיבי התכנית:


א.  תכנית הכשרה – "סדנת מנהיגות בין-תרבותית" – תכנית ההכשרה מעוגנת בקורס אקדמי שנתי, המקנה 4 נ"ז אקדמיות ("דרך הרוח"),בנושא פיתוח מנהיגות בין תרבותית בקרב סטודנטים יהודים וערבים.

ב. פעילות קהילתית במעונות - סטודנטים הפועלים במסגרת התכנית במעונות יוזמים פרויקטים שונים במטרה לייצר מפגש רב תרבותי בין כלל הסטודנטים המתגוררים במתחמי המעונות. 

 

הפעילות בהיקף 4 שעות שבועיות, כ-100 שעות שנתיות. השתתפות בתכנית מזכה במלגה שנתית בסך 8,000 ₪

 

 

ההרשמה הסתיימה לשנת הלימודים תשע"טyehudi arvi

meonot 2019