אודות היחידה למלגות

דיקנאט הסטודנטים באמצעות היחידה למלגות מטפל במלגות הצטיינות ובמלגות סיוע כלכלי לסטודנטים חדשים וותיקים הלומדים לקראת תואר ראשון בלבד.

מלגות הסיוע מוענקות לסטודנטים הלומדים באוניברסיטת חיפה ולא בשלוחותיה.

הזכאות למלגה מותנית בעמידה בקריטריונים הנקבעים על-ידי הרשויות המוסמכות של האוניברסיטה.

המלגות מוענקות בזכות תרומתם לאוניברסיטה של גורמים שונים ובהם מוסדות ואנשים.

היחידה למלגות מכוונת, מייעצת, מפנה וממליצה על סטודנטים בפני קרנות נוספות.

היחידה למלגות

בית הסטודנט קומה 3 חדר 313

שעות קבלה ימים א'-ה' 11:00-13:00

טל': 04-8288034, פנימי: 8034, פקס: 04-8249174

meonot 2019