ידידים ותורמים

ידידי ושותפי הקרן

פעילות הקרן נמשכת זה למעלה מ-40 שנה אשר במהלכן השתרעה על פני פרויקטים רבים ומגוונים. פעילות ענפה זו לא הייתה יוצאת אל הפועל אלמלא עזרתם של ידידים רבים.

הנהלת הקרן ע"ש רון אדלר מודה מקרב לב לאנשים שהיו שותפים בפעילות הקרן, וביניהם:

אשרוב רחל
המשורר זך נתן 
פרופ' שחם חיה
המשורר ביטון ארז
פרופ' חיות יהודה
פרופ' שנהר עליזה
פרופ' בן-ארצי יוסי
פרופ' ישי יעל
ועוד רבים נוספים...
פרופ' בן-דור גבריאל
מלכה גבי
 
המשורר גורי חיים ז"ל
פרופ' פרידמן ביל
 
ויטמן נפתלי
רב מיכה
 


מקום של כבוד, ידידות והערכה שמור למר אליעזר רפאלי, נשיאה הראשון של אוניברסיטת חיפה, שהיה מיוזמי הרעיון להקמת הקרן בסיועה של משפחת סאלא.

 

תורמים

מיום הקמת הקרן בשנת 1976 ועד למועד בו אתם קוראים שורות אלו, פעילות הקרן נתמכת באופן וולונטרי על ידי מספר רב של תורמים, שהעניקו מזמנם ומכספם סכומים קטנים כגדולים לשם הגשמת יעדי הקרן. 

עם קבוצת התורמים נמנים הן גופים מוסדיים והן אנשים פרטיים, שסייעו בזמנם ובכספם. סיוע זה הוא אחד מהגורמים המרכזיים לכך שהקרן עודנה פעילה ומעניקה מלגות לסטודנטים.

הנהלת הקרן ע"ש רון אדלר מודה מקרב לב לתורמים הרבים, וביניהם:

 

תורמים מהארץ

אדלר ד"ר ג'ו ז"ל וארלט - הוריו של רון

אברהם זיג ז"ל ונינה ז"ל

 ד"ר אדלר אליק

אדלר וילי ואיילה

אייזנמן איזבל

אילת נעמי

אלרון שרה

אסייק לוריס

ארוצ'ס אסתי ואברהם

עו"ד ארז נטע

בהט סעדיה ויהודית

ביקל חנה

פרופ' בן זאב אהרון

ברקוביץ' חנה *

 גביש ברוריה

גולדמן דינה

פרופ' הרץ לזרוביץ רחל וראובן

ד"ר וינר אניטה

פרופ' ורדי שלרוט

חסקין אליק ורחל

טמיר שרה

פרופ' ינאי שמואל ז"ל ויהודית

כהן יוסף ז"ל ועליזה

כהן רון ודוריס

 

כהנא ציפורה

כסיף חנה

כרמון מוני ולאה

לוי זליגמן טובה ז"ל

לוי יהויכין ורחל

ליבאי יונה *

לנקרי יהודה

מילנר מרגלית ז"ל

מייסד גבי ואסתר

נתנאל מונירה

* פוזניאק אנט (Pozniak Annette)

צוויקל מיכאל ודורי

קלייד רפאל ז"ל ורוז

קלצקי יהודית ז"ל

קרבן יעקב ז"ל ויהודית

רב מיכה

רובינזון רלי

רנפורד ריימונד ומזל

שלוסר אריקה ז"ל

שלזינגר אברהם ואידה

שקד עמליה

* שפירא עמוס (נשיא אונ' חיפה לשעבר)

תורמים מוסדיים

אגודת השוחרים אוניברסיטת חיפה

האפוטרופוס הכללי

הפדרציה הספרדית בישראל

ועד עובדי אוניברסיטת חיפה

משרד הבטחון (משפחות שכולות)

עיריות ומועצות אזוריות מאיזור הצפון והגליל

 

תורמים מחו״ל

Sala David & Irene (Sala Charitable Fund)

Adler Family (France)

America Friends of Haifa University

Kahn Jean (Strasbourg, France)

Levy Clement (Belgium)

Menegay Robert & Jacqueline (Swiss)

Nathaniel H. (London)

Philadelphia Friends (USA)

Shamash Maurice & Lilian (Canada)

 כל התורמים מרשימה חלקית זו, וגם רבים נוספים, נתנו מכספם וזמנם לשם הצלחת פעילות הקרן. 

 

* ציון לשבח לאלו שתרמו סכומים נכבדים, בגובה שכ"ל שנתי של סטודנט, ואיפשרו לקרן להגדיל את מספר הסטודנטים הזוכים במלגה.

** ציון לשבח לסטודנט מלגאי, ולדימיר לביודקין, אשר סיים את לימודים והחזיר תרומה לקרן ביוזמתו.