ידידים ותורמים

ידידי ושותפי הקרן

פעילות הקרן נמשכת זה למעלה מ-40 שנה ומשתרעת על פני פרויקטים רבים ומגוונים. פעילות ענפה זו לא הייתה יוצאת אל הפועל אלמלא עזרתם של ידידים רבים, שלהם נבקש להודות.

הנהלת הקרן ע"ש רון אדלר מבקשת להודות לכל מי שהיה שותף בדרך זו או אחרת לפעילות הענפה של הקרן, לרבות בתחום האקדמי, החברתי והארגוני. הוקרה רבה שלוחה לאנשים שהיו פעילים במיוחד:

המשורר ביטון ארז
ורטסקי יהודית פרופ' פרידמן ביל
ביליק דבורה
המשורר זך נתן
פרופ' קלנר מנחם
פרופ' בן-ארצי יוסי פרופ' חיות יהודה פרופ' רובין רון
פרופ' בן-דור גבריאל טייכר יוסף רמון אורי ושרה
פרופ' בן-זאב אהרון יניב חנה פרופ' שחם חיה
בן-שלמה מיכה פרופ' ישי יעל פרופ' שנהר עליזה
המשורר גורי חיים פרופ' כגן ציפורה פרופ' שרלין שלמה ז"ל
פרופ' הרץ ליזרוביץ רחל פרופ' מורן גדי ועוד רבים נוספים...
הרב וולף יהושע ז"ל מלכה גבי  
ויטמן נפתלי המשורר סומק רוני  


מקום של כבוד, ידידות והערכה שמורה למר אליעזר רפאלי, נשיאה הראשון של אוניברסיטת חיפה, שהיה מיוזמי הרעיון להקמת הקרן בסיועה של משפחת סאלא.

 

תורמים

מיום הקמת הקרן בשנת 1976 ועד למועד בו אתם קוראים שורות אלו, פעילות הקרן נתמכת באופן וולונטרי על ידי מספר רב של תורמים, שהעניקו מזמנם ומכספם סכומים קטנים כגדולים לשם הגשמת יעדי הקרן. 

עם קבוצת התורמים נמנים הן גופים מוסדיים והן אנשים פרטיים, שסייעו בזמנם ובכספם. סיוע זה הוא אחד מהגורמים המרכזיים לכך שהקרן עודנה פעילה ומעניקה מלגות לסטודנטים גם לאחר למעלה מ-40 שנה. הנהלת הקרן ע"ש רון אדלר מבקשת להודות מקרב לב לתורמים הרבים.

 

תורמים מהארץ

אדלר ד"ר ג'ו ז"ל וארלט - הוריו של רון

אברהם זיג ז"ל ונינה ז"ל

אדלר אליק

אדלר וילי ואיילה

אייזנמן איזבל

אלרון שרה

אסייק לוריס

בהט סעדיה ויהודית

ביליק מרא ז"ל ודבורה

ביקל חנה

פרופ' בן זאב אהרון

פרופ' בן ישי רות

ברקוביץ' חנה

גולדמן דינה

פרופ' גלבר גדי

פרופ' הרץ ליזרוביץ רחל

ד"ר וינר אניטה

חסקין אליק ורחל

טמיר שרה

פרופ' ינאי שמואל ויהודית

כהן יאיר ואורנה

כהן יוסף ז"ל ועליזה

כהנא ציפורה

כסיף חנה

כץ חנה ז"ל

כרמון מוני ולאה

לוי זליגמן טובה ז"ל

לוי יהויכין ורחל

פרופ' לורנד רות

ליבאי יונה

לנקרי יהודה

מייסד גבי ואסתר

נתנאל מונירה

צוויקל מיכאל ודורי

קלייד רפאל ז"ל ורוז

קלצקי יהודית ז"ל

קרבן יעקב ז"ל ויהודית

רב מיכה

רובוביץ' דוד ז"ל ורחל ז"ל

רובינזון רלי

רמון אורי ושרה

רנפורד ריימונד ומזל

שלוסר אריקה ז"ל

שלזינגר אברהם ואידה

שקד עמליה

שפירא עמוס (נשיא אונ' חיפה)

 תורמים מוסדיים

אגודת השוחרים אוניברסיטת חיפה

האפוטרופוס הכללי

הפדרציה הספרדית ישראל

ועד העדה הספרדית

ועד עובדי אוניברסיטת חיפה

חברת סונול

מועצה אזורית מעלה יוסף

מועצה אזורית מרום הגליל

מועצה מקומית מגדל העמק

מועצה מקומית קרית טבעון

מועצה מקומית רכסים

מועצה מקומית שלומי

מועצת פועלי כרמיאל

מושב דבורה

מכללת תל חי

משרד הבטחון (משפחות שכולות)

עיריית בית שאן

עיריית כרמיאל

עיריית עכו

עיריית צפת

עיריית קרית אתא

עיריית קרית ביאליק

עמותת Alliance (ירושלים)

קרן Rotary

קרן רקאנטי

קרן שרמן

תושבי נהריה

תורמים מחו״ל

Sala David & Irene (Sala Charitable Fund)

Adler Family (France)

America Friends of Haifa University

Amicale Israelite (Cannes, France)

Cauwell Fleurette (France)

Goldenberg E. (USA)

Greiner Hugo (Austria)

Grossman Camille (Brazil)

Hamburger H. (Holland)

Kahn Jean (Strasbourg, France)

Levy Clement (Belgium)

Levy Edouard (Belgium)

Levy Olga (London)

Menegay Robert & Jacqueline (Swiss)

Nathaniel H. (London)

Philadelphia Friends (USA)

Shamash Maurice & Lilian (Canada)

M.D Steckl Ruth (USA)

Venezuela Jewish Community

Dr. Yaron Angela (USA)

 כל הנזכרים לעיל (ותורמים יקרים נוספים) נתנו מכספם וזמנם לשם הצלחת פעילות הקרן.