התאמות בגין לקות רפואית

המעוניינים בהתאמות לבחינות בגין לקות רפואית, מתבקשים להגיש בחודש הראשון של תחילת שנת הלימודים -טופס בקשה לסיוע/התאמות בבחינות .

את הטופס יש להגיש למזכירות המדור (פרטי התקשרות בהמשך), בצירוף אישורים רפואיים עדכניים ובהם פירוט על הלקות הרפואית, להלן דף הנחיות לתיעוד רפואי לצורך מתן התאמות 

מזכירות המדור
אימייל: lda@univ.haifa.ac.il 
טלפון: 04-8249265, פנימי 3265
כתובת: בית הסטודנט קומה 2, חדר 214. שעות קבלה: ימים א-ה בין 10:00 ל- 14:00

כמו כן ניתן לפנות למייק לאו, יועץ אקדמי ותעסוקתי במייל mlowe@univ.haifa.ac.il  או בטל': 04-8240629  (פנימי: 2629)
כתובת: בית הסטודנט, קומה 3, חדר 318.