התאמות בגין לקות רפואית

המעוניינים בהתאמות לבחינות בגין לקות רפואית, מתבקשים להגיש בחודש הראשון של תחילת שנת הלימודים -טופס בקשה לסיוע/התאמות בבחינות .

את הטופס יש להגיש לרכזת רווחה ופניות סטודנטים גב' שרון סיני (פרטי התקשרות בהמשך), בצירוף אישורים רפואיים עדכניים ובהם פירוט על הלקות הרפואית, להלן דף הנחיות לתיעוד רפואי לצורך מתן התאמות 

שרון סיני

טל: 04-8240629

מייל: ssinai@univ.haifa.ac.il

כתובת: בית הסטודנט קומה 3 חדר 318