התאמות בגין לקות רפואית

בקשה להתאמות בבחינות בגין לקות רפואית יש להגיש בחודש הראשון בתחילת כל סמסטר, ועד 45 ימים ממועד תחילת הבחינות.

בקשות שיוגשו באחור יטופלו בתחילת הסמסטר העוקב.

במקרים דחופים בלבד, בהתאם לשיקול הועדה הרפואית, יינתן מענה לבקשות שיוגשו עד 10 ימי עבודה ממועד תחילת הבחינות.

תהליך הגשת בקשה להתאמות בבחינות בגין לקות רפואית:

  1. יש לפעול בהתאם לדף: "הנחיות להגשת בקשה ותיעוד רפואי להתאמות בבחינות תשע"ט".
  2. קביעת פגישה עם יועץ המדור לנגישות ולקויות למידה.
  3. הגשת המסמכים ליועץ המדור:

הנחיות להגשת בקשה ותיעוד רפואי להתאמות בבחינות תשע"ט

טופס וויתור סודיות

אישורים רפואיים עדכניים.

לבירורים ולקביעת שיחת יעוץ יש לתאם מראש

 

מזכירות המדור לנגישות ולקויות למידה

 גב' גומאנה חיידר

בית הסטודנט, קומה 2 , חדר 214,

טל': 04-8249265, פנימי: 3265

שעות קבלה: א' - ה' משעה 10:00-14:00

Lda@univ.haifa.ac.il

 

יועץ המדור

מייק לאו, יועץ אקדמי

בית הסטודנט קומה 3 חדר 318

טל': 04-8240629 (פנימי:2629)

mlowe@univ.haifa.ac.il  

יש לתאם הפגישה מראש

 

 

meonot 2019