אבחון

סטודנט אשר אובחן ביה"ל או בכל מכון אחר באמצעות מערכת המת"ל ונמצא כבעל לקות

למידה ו/או הפרעה בקשב זכאי להתאמות בבחינות, בהתאם למדיניות האוניברסיטה.

לצורך קבלת התאמות יש לפנות למזכירות יה"ל: מיכל הייט בן-נעים וחן סטולוביצקי בטלפון:

mhait@univ.haifa.ac.il :במייל או 04-8249022

קשיים קשביים וקביעת הזכאות

ביחידה מתקיימים אבחונים לשם איתור לקויות למידה ו/או

להתאמות בבחינות (אבחוני מת"ל ואבחונים נוספים)

לצורך ביצוע אבחון יש להוריד את השאלונים ,למלא ולשלוח לכתובת: אוניברסיטת חיפה,

הפקולטה לחינוך, מכון יה"ל, הר בכרמל מיקוד .31905 עם הגעת השאלונים ליחידה,

מזכירות היחידה תתקשר על מנת לתאם את מועד האבחון.

למידע מפורט: אתר יה"ל