הרשמה למעונות

ההרשמה למעונות הסטודנטים לשנת הלימודים תש"פ תחל בתאריך 15.5.19 ותסתיים ב 30.6.19

בכדיי להרשם למעונות יש להוריד את טפסי ההרשמה (בקישור למטה) ולסרוק (מסמכים שיועברו כתמונה לא יבדקו) את הטופס ואת כל המסמכים הדרושים ולהעביר כקובץ PDF בלבד לכתובת המייל הבאה: haifadorms@univ.haifa.ac.il

או להעביר את הטפסים בצירוף כל האישורים המתבקשים בדואר רשום לכתובת הבאה:

משרד הרשמה, מעונות הסטודנטים, אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה מיקוד 3498838

* לאור ניסיון קודם אנו ממליצים לשלוח במייל את הבקשה.

* מסמכים מקוריים שצורפו לא יוחזרו/יצולמו ולכן באחריות הסטודנט/ית לשמור העתק של כל מסמכים שצורפו לבקשה.

* טפסים שישלחו ללא כל האישורים הדרושים או שיתקבלו לאחר 30.6.2019 לא יטופלו.

טופס שיגיע ללא כל האישורים ו/או לאחר תאריך סיום הרשמה יוחזר לשולח.

 

מועמדים אשר מעוניינים להתרשם מהמעונות, יכולים להגיע  לסיורי דירות בימי שני וחמישי בשעה 11:00.

יש להגיע למשרד הראשי אשר נמצא בבניין פדרמן. במקרים מיוחדים או בסיורי דירות לזוגות, יש לתאם מראש במספר טלפון: 04-8249931

 

יחיד

טופס בקשה למגורים במעונות בשנה"ל תש"פ לסטודנטים יחידים

דף מידע, הסבר והנחיות לבקשת מגורים בשנה"ל תש"פ לסטודנטים יחידים

טופס בקשה למגורים במעונות בשנה"ל תשע"ט לסטודנטים יחידים

דף מידע, הסבר והנחיות לבקשת מגורים בשנה"ל תשע"ט לסטודנטים יחידים

 

זוג

טופס בקשה למגורים במעונות בשנה"ל תש"פ לסטודנטים נשואים

דף מידע, הסבר והנחיות לבקשת מגורים בשנה"ל תש"פ לסטודנטים נשואים

טופס בקשה למגורים במעונות בשנה"ל תשע"ט לסטודנטים נשואים

דף מידע, הסבר והנחיות לבקשת מגורים בשנה"ל תשע"ט לסטודנטים נשואים

  

תצהיר משק בית משותף

טופס ערעור