הרשמה למעונות

ההרשמה למעונות הסטודנטים לשנת הלימודים תשע"ח תתחיל בתאריך 15.5.17 

בכדיי להרשם למעונות יש להוריד את טפסי ההרשמה (בקישור למטה) ולהעביר את הטפסים בצירוף כל האישורים המתבקשים 

בדואר רשום לכתובת הבאה:

משרד הרשמה, מעונות הסטודנטים, אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה מיקוד 3498838

או לסרוק (סריקה ולא צילום תמונה) במייל לכתובת: haifadorms@univ.haifa.ac.il

טופס שיגיע ללא כל האישורים ו/או לאחר תאריך סיום הרשמה יוחזר לשולח.

 

מועמדים אשר מעוניינים להתרשם מהמעונות, יכולים להגיע  לסיורי דירות בימי שני וחמישי בשעה 11:00.

יש להגיע למשרד הראשי אשר נמצא בבניין פדרמן. במקרים מיוחדים או בסיורי דירות לזוגות, יש לתאם מראש במספר טלפון: 04-8249931

 

יחיד

טופס בקשה למגורים במעונות בשנת תשע"ח לסטודנטים יחידים

דף מידע, הסבר והנחיות לבקשת מגורים במעונות בשנת תשע"ח לסטודנטים יחידים

טופס בקשה למגורים במעונות בשנת תשע"ז לסטודנטים יחידים

 דף מידע, הסבר והנחיות לבקשת מגורים במעונות בשנת תשע"ז לסטודנטים יחידים

 

זוג

טופס בקשה למגורים במעונות בשנת תשע"ח לסטודנטים נשואים

דף מידע, הסבר והנחיות לבקשת מגורים במעונות בשנת תשע"ז לסטודנטים נשואים

טופס בקשה למגורים במעונות בשנת תשע"ז לסטודנטים נשואים

דף מידע, הסבר והנחיות לבקשת מגורים במעונות בשנת תשע"ז לסטודנטים נשואים

תצהיר משק בית משותף