ספריית מקצועות: מאגר מידע על מקצועות לימוד

לרשות הפונים מידע על מקצועות, אפשרויות לימוד ומוסדות לימוד. הספרייה כוללת מידע על חוגי לימוד באוניברסיטת חיפה בפרט, ועל מקצועות ומסלולי לימוד במקומות שונים בארץ בכלל. בספריה תיאור של מהות המקצועות והאפשרויות השונות להתפתחות בתוך כל מקצוע, תכניות לימוד בשנה הנוכחית, תחומי התמחות שונים, ואפשרויות תעסוקה לאחר הלימודים.
כמו כן קיימות תוכנות מידע ותוכנות תומכות החלטה בתחום הקריירה.

הכניסה לספריה אינה כרוכה בתשלום עבור סטודנטים באוניברסיטת חיפה ועבור אנשים הנמצאים בתהליך ייעוץ במרכז שלנו.

meonot 2019