מחירים והסדרי תשלום

-התעריפים מעודכנים לשנה"ל תשע"ו -
 
- פגישת הכרות - 160 ש"ח.
 

פגישה טיפולית לסטודנט באוניברסיטת חיפה:

- שנה ראשונה בטיפול - 155 ש"ח לכל פגישה.
- שנה שניה בטיפול -     180 ש"ח לכל פגישה.
- שנה שלישית בטיפול - 210 ש"ח לכל פגישה.
 
פגישה טיפולית לסגל האוניברסיטה ובני משפחותיהם, סטודנטים חיצוניים ואחרים:
- שנה ראשונה בטיפול - 180 ש"ח לכל פגישה.
- שנה שניה בטיפול -     210 ש"ח לכל פגישה.
- שנה שלישית בטיפול - 230 ש"ח לכל פגישה.
 
 טיפול זוגי לסטודנט באוניברסיטת חיפה:
- שנה ראשונה בטיפול - 180 ש"ח לכל פגישה.
- שנה שניה בטיפול -     210 ש"ח לכל פגישה.
- שנה שלישית בטיפול - 230 ש"ח לכל פגישה.
 
 טיפול זוגי לסגל האוניברסיטה ובני משפחותיהם, סטודנטים חיצוניים ואחרים:
 
- שנה ראשונה בטיפול - 210 ש"ח לכל פגישה.
- שנה שניה בטיפול -     230 ש"ח לכל פגישה.
- שנה שלישית בטיפול - 250 ש"ח לכל פגישה.
 
 שירותים הניתנים למטופלים של המדור:
 
- פגישה עם פסיכיאטר -   100 ש"ח לכל פגישה.
- אבחון פסיכו-דיאגנוסטי - 155 ש"ח לכל תהליך האבחון.
 
 ניתן לשלם בכל אמצעי התשלום: כרטיסי אשראי, המחאות ומזומן. 
התשלום יתבצע במזכירות המדור הקליני.