טפסים- מעונות

הרשמה

טופס בקשה למגורים במעונות בשנת תשע"ח לסטודנטים יחידים

דף מידע, הסבר והנחיות לבקשת מגורים במעונות בשנת תשע"ח לסטודנטים יחידים

טופס בקשה למגורים במעונות בשנת תשע"ח לסטודנטים נשואים

דף מידע, הסבר והנחיות לבקשת מגורים במעונות בשנת תשע"ח לסטודנטים נשואים

 

טופס בקשה למגורים במעונות בשנת תשע"ז לסטודנטים יחידים

דף מידע, הסבר והנחיות לבקשת מגורים במעונות בשנת תשע"ז לסטודנטים יחידים

טופס בקשה למגורים במעונות בשנת תשע"ז לסטודנטים נשואים

דף מידע, הסבר והנחיות לבקשת מגורים במעונות בשנת תשע"ז לסטודנטים נשואים

טופס ערעור

תצהיר משק בית משותף / ידועים בציבור

כללי 

בקשה להארכת חוזה מעונות 

בקשה לאכלוס אורח/ת בדירה במעונות האוניברסיטה (לא בדירות אירוח)

בקשה לאכלוס אורח/ת בדירת אירוח של האוניברסיטה

בקשת אישור לינה במעונות פדרמן (בקשה לאותו היום, תוגש עד השעה 14:00)

בקשה לאישור חניה חד פעמי בחניון המעונות (בקשה לאותו היום, תוגש עד השעה 14:00)

בקשה למעבר דירה במעונות

תחזוקה

 טופס הודעה על תקלה בדירת מעונות בקמפוס

טופס הודעה על תקלה במעונות -שקמה בלבד

אינטרנט

הצהרת שימוש באינטרנט המעונות

אינטרנט במעונות

טופס הרשמה לאינטרנט

דיווח על תקלת אינטרנט במעונות