טפסים - מעונות

הרשמה

טופס בקשה למגורים במעונות בשנה"ל תשע"ט לסטודנטים יחידים

דף מידע, הסבר והנחיות לבקשת מגורים בשנה"ל תשע"ט לסטודנטים יחידים

טופס בקשה למגורים במעונות בשנה"ל תשע"ט לסטודנטים נשואים

דף מידע, הסבר והנחיות לבקשת מגורים בשנה"ל תשע"ט לסטודנטים נשואים

טופס ערעור

טופס בקשה למגורים במעונות בשנת תשע"ח לסטודנטים יחידים

דף מידע, הסבר והנחיות לבקשת מגורים במעונות בשנת תשע"ח לסטודנטים יחידים

טופס בקשה למגורים במעונות בשנת תשע"ח לסטודנטים נשואים

דף מידע, הסבר והנחיות לבקשת מגורים במעונות בשנת תשע"ח לסטודנטים נשואים

תצהיר משק בית משותף / ידועים בציבור

כללי

בקשה לאכלוס אורח/ת בדירה במעונות האוניברסיטה (לא בדירות אירוח)

בקשה לאכלוס אורח/ת בדירת אירוח של האוניברסיטה

בקשת אישור לינה במעונות פדרמן (בקשה לאותו היום, תוגש עד השעה 14:00)

בקשה לאישור חניה חד פעמי בחניון המעונות (יש להגיש את הבקשה לפחות 24 שעות מראש)

בקשה למעבר דירה במעונות

הארכת חוזה תשע"ח

תחזוקה

 טופס הודעה על תקלה בדירת מעונות בקמפוס

טופס הודעה על תקלה במעונות -שקמה בלבד

אינטרנט

הצהרת שימוש באינטרנט המעונות