טפסים - מעונות

הרשמה

טופס בקשה למגורים במעונות בשנה"ל תש"פ לסטודנטים יחידים

דף מידע, הסבר והנחיות לבקשת מגורים בשנה"ל תש"פ לסטודנטים יחידים

טופס בקשה למגורים במעונות בשנה"ל תש"פ לסטודנטים נשואים

דף מידע, הסבר והנחיות לבקשת מגורים בשנה"ל תש"פ לסטודנטים נשואים

טופס בקשה למגורים במעונות בשנה"ל תשע"ט לסטודנטים יחידים

דף מידע, הסבר והנחיות לבקשת מגורים בשנה"ל תשע"ט לסטודנטים יחידים

טופס בקשה למגורים במעונות בשנה"ל תשע"ט לסטודנטים נשואים

דף מידע, הסבר והנחיות לבקשת מגורים בשנה"ל תשע"ט לסטודנטים נשואים

טופס ערעור

תצהיר משק בית משותף / ידועים בציבור

כללי

בקשה לאכלוס אורח/ת בדירה במעונות האוניברסיטה (לא בדירות אירוח)

בקשה לאכלוס אורח/ת בדירת אירוח של האוניברסיטה

בקשת אישור לינה במעונות פדרמן (בקשה לאותו היום, תוגש עד השעה 14:00)

בקשה לאישור חניה חד פעמי בחניון המעונות  (יש להגיש את הבקשה לפחות 24 שעות מראש)

בקשה למעבר דירה במעונות

בקשה להארכת חוזה מגורים במעונות

תחזוקה

טופס הודעה על תקלה בדירת מעונות בקמפוס / שקמה