לקויות רפואיות

סטודנטים בעלי לקות רפואית הזקוקים להתאמות במבחנים מתבקשים להגיש בקשה בחודש הראשון של תחילת שנת הלימודים טופס בקשה למתן התאמות לבחינות.

לנוחותכם מצ"ב טופס למילוי ע"י הרופא המומחה.

את הטופס יש להגיש בצירוף אישורים רפואיים עדכניים ובהם פירוט על הלקות הרפואית בלשכת דיקן הסטודנטים למרכזת רווחה ופניות סטודנטים גב' שרון סיני, בניין בית הסטודנט קומה 3 חדר 318.