לקויי שמיעה

סטודנטים בעלי לקויי שמיעה מוזמנים להגיע למרכזת רווחה ופניות סטודנטים לרישום וקבלת סיוע מטעם דיקנאט הסטודנטים, בניין בית הסטודנט קומה 3 חדר 318.

להלן סוגי הסיוע הניתנים: