יצירת קשר

-          גב' כלנית קלימר - ראש המדור, חדר 218, טל' חיצוני: 04-8249262  טל' פנימי: 3262 דואר אלקטרוני: kkleemer@univ.haifa.ac.il

-          גב' אהובה בולגנים- מרכזת המדור, חדר 217, טל' חיצוני: 04-8249964 , טל' פנימי: 3964 פקס: 048240329 (2329) דואר אלקטרוני: abulgani@univ.haifa.ac.il

            10:00-13:00

-          גב' מורן הוכמן-וענונו- רכזת המערך האקדמי, חדר 212, טל' חיצוני: 04-8288107  טל' פנימי: 8107  דואר אלקטרוני: mvanunu@univ.haifa.ac.il
 שעות קבלה: א',ג',ד',ה' 10:00-13:00

-          גב' אנג'לין לפמן- יועצת אקדמית לסטודנטים יוצאי אתיופיה, חדר 215, טל' חיצוני: 04-8240735  טל' פנימי: 2735 דואר אלקטרוני: alapman@staff.haifa.ac.il
שעות קבלה: א',ג',ד',ה' 10:00-13:00

-          גב' רנא ג'ובראן- יועצת אקדמית לסטודנטים מהמגזר הערבי, חדר 211, טל' חיצוני: 04-8249472  טל' פנימי: 3472 דואר אלקטרוני: rsimaan@univ.haifa.ac.il
שעות קבלה: ג',ד',ה'
10:00-13:00

-     גב' הנא כרמאן-מארון   (יועצת אקדמית לסטודנטים מהחברה הערביתחדר 213, טל' חיצוני: 04-8288043  טל' פנימי: 8043 דואר אלקטרוניhkharman@staff.haifa.ac.il  שעות קבלה:  א',ד,ה'  10:00-13:00.)

meonot 2019