גב' אסנת ויינשטיין - מנהלת המעונות, טל' 04-8240369 , דואר אלקטרוני:  oweinst1@univ.haifa.ac.il 

גב' חוה נאמני - אם בית מעונות "פדרמן" ו"טליה", טל' 04-8240363 , דואר אלקטרוני: nhava@univ.haifa.ac.il

גב' לאה רוזנברג אבן - מרכזת המעונות, טל' 04-8249931, פקס: 04-8288217, דואר אלקטרוני:    lrozenber@univ.haifa.ac.il     

גב' אוולין אריאל - אם בית "שקמה", טל' 04-8253926, פקס:04-8110673, דואר אלקטרוני: eantebi@univ.haifa.ac.il

גב' דלית אוסטר - מרכזת גביית שכר דירה  טל' 04-8288080, דואר אלקטרוני:doster@univ.haifa.ac.il

מר חוסיין חוסיין - מ"מ מנהל תפעול מעונות, טל' 04-8288218, דואר אלקטרוני: hhosin@univ.haifa.ac.il

מר חוסין זידאן - קב"ט המעונות, טל' 04-8249525, דואר אלקטרוני: hzidan@univ.haifa.ac.il

מר מיכה גולן - אחראי תפעול "שקמה", טל' 04-8253926, פקס:04-8110673, דואר אלקטרוני: mgolan1@univ.haifa.ac.il

גב' אתי עזרא -מרכזת הרשמה, טל' 04-8288219, פקס: 04-8256335, דואר אלקטרוני: eeti@univ.haifa.ac.il 

מייל הרשמה למעונות- haifadorms@univ.haifa.ac.il

גב' אריאלה תאנה- עובדת סוציאלית שירות "עמית"- טל' 04-8240862, דואר אלקטרוני: arielateena@gmail.com

הערה: מועמדים אשר מעוניינים להתרשם מהמעונות, יתקיימו סיורי דירות בימי שני וחמישי בשעה 11:00. יש להגיע למשרד הראשי אשר נמצא בבניין פדרמן.

במקרים מיוחדים יש לתאם מראש במספר טלפון: 04-8249931