ייעוץ למיומנויות למידה

שיפור יכולות הלמידה, על ידי הקניית מיומנויות למידה, העלאת הדימוי העצמי הלימודי, טיפול בקשיי ריכוז ו/או הפחתת חרדת המבחנים.

תהליך הייעוץ כולל כ-10-15 מפגשים עם פסיכולוגים-יועצים המתמחים בהקניית הרגלי למידה.

הייעוץ מתמקד בנושאים הבאים: 

  • ארגון ותכנון זמן
  • כתיבת סיכומי שיעורים והרצאות יעילים
  • שיטות קריאה וסיכום
  • עיבוד וארגון חומר
  • דרכי הכנה למבחנים מסוגים שונים
  • כתיבת עבודות  
  • התמודדות עם חרדת בחינות – בהיבטים רגשיים, קוגניטיביים והתנהגותיים

כיצד ניתן לפנות לייעוץ?

הייעוץ כרוך בתשלום ובתיאום מראש.

יש להוריד ולמלא את שאלון הפנייה. את שאלון הפנייה יש לשלוח בדוא"ל לכתובת: .career@univ.haifa.ac.il

סודיות

על כל אינפורמציה הנמסרת בייעוץ חלה סודיות מלאה. לא נמסר כל מידע לגופים השונים בתוך האוניברסיטה או לכל גורם אחר, ללא מסמך וויתור סודיות חתום ע"י הלקוח/ה.

 

 >> סדנאות

במסגרת השירותים שלנו, באפשרותנו לקיים סדנאות קבוצתיות בנושא שיפור מיומנויות למידה.

קיימות סדנאות כלליות הנותנת כלים יישומיים רחבים, וסדנאות ממוקדות נושא כגון חרדת בחינות או ארגון ותכנון זמן.

תאריכי הסדנאות מפורסמים בלוח האירועים הנמצא בעמוד הבית.

  

הנך מוזמן/ת להיעזר בחוברות: ללמוד איך ללמוד וללמוד איך להיבחן.