תעריפים ותשלום

התעריפים מעודכנים לשנה"ל תש"פ :

פגישת הכרות – 160 ₪ , יש לשלם לפני הגעה לפגישה – ניתן לשלם בכ.א באתר המדור או במשרדי היחידה במזומן, המחאות, כ.א. 

טיפול דינמי /אינטגרטיבי/CBT/הרגלי למידה

סטודנט

סגל אוניברסיטה ובני משפחותיהם

קהל הרחב / סטודנט חיצוני

פגישה טיפולית – שנה ראשונה בטיפול

160 ₪

180 ₪

200 ₪

פגישה טיפולית – שנה שניה בטיפול

180 ₪

210 ₪

230 ₪

פגישה טיפולית – שנה שלישית בטיפול

210 ₪

230 ₪

260 ₪

טיפול זוגי

סטודנט

סגל אוניברסיטה ובני משפחותיהם

קהל הרחב / סטודנט חיצוני

פגישה טיפולית – שנה ראשונה בטיפול

180 ₪

210 ₪

210 ₪

פגישה טיפולית – שנה שניה בטיפול

210 ₪

230 ₪

240 ₪

פגישה טיפולית – שנה שלישית בטיפול

230 ₪

250 ₪

280 ₪

שירותים הניתנים למטופלי המדור :

  • פגישה עם פסיכיאטר – 160 ₪ לפגישה טיפולית
  • אבחון פסיכו-דיאגנוסטי – 500 ₪ לכל תהליך, הכולל שני מפגשי אבחון + ומפגש משוב.

כיצד מתבצע התשלום?

ניתן לשלם בכל אמצעי תשלום : כרטיסי אשראי, המחאות , מזומן.

אפשרויות לתשלום הטיפול: ( קישור לטופס בחירת אמצעי תשלום+ כתב התחייבות לתשלום חוב)

  • הוראת קבע בכ.א – חיוב חודשי אוטומטי בכ.א בתאריך קבוע על ידי מרכזת היחידה
  • תשלום חודשי שמבוצע על ידי המטופל בכ.א באתר המדור ( לצרף קישור)
  • תשלום חודשי שמבוצע במזכירות המדור במזומן, המחאות, כ.א