סטודנטים יוזמים ופועלים למען החברה

היחידה למעורבות חברתית מעודדת את הסטודנטים לקדם יוזמות חברתיות אשר נותנות מענה לאתגרים הסובבים אותם. המטרה היא להעלות את מודעות הסטודנטים לחברה בה הם חיים, להעצים ולחזק את יכולותיהם האישיות והקבוצתיות ואת ההכרה באחריותם לחברה זו.

באמצעות הנחיה מקצועית וליווי צמוד, מגדירים הסטודנטים תחומי עניין, אתגרים ומטרות חברתיות, חוקרים וממפים אתגרים אלה, מתכננים ומעבים מענים חברתיים לאותו אתגר ומיישמים אותם.

בשנת תשפ"ב יפעלו ביחידה הפרויקטים הבאים:

הפרויקט "יזמות חברתית לחיים משותפים בעכו" הינו פרויקט משותף ליחידה למעורבות חברתית בדיקנט הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה ולמרכז לצעירים בעיריית עכו.

בעכו מתקיים מרקם חיים משותף ועדין של יהודים וערבים החיים ועובדים בה יחד לאורך שנים. העימותים האלימים בערים המעורבות, ביניהן עכו, במאי  2021 חידדו אתגרים שונים, ביניהם טיפוח הסולידרית בין הקבוצות השונות בעיר, מקומם של הצעירים בתהליכי שינוי חברתי, יצירה וקידום של פלטפורמות להעמקת ההכרות, גיבוש של זהות עכואית משותפת וגאווה בחיים המשותפים בעיר.

בעכו נעשות פעולות רשותיות וקהילתיות רבות לקידום החיים המשותפים, המיזם המוצע מתמקד בהובלה של צעירים ומבקש לעשות שימוש בכלי של יזמות חברתית על מנת לגבש קבוצה של סטודנטים יהודים וערבים תושבי העיר ולספק להם פלטפורמה לתהליך של שיח מונחה ועבודה משותפת לחיזוק החיים המשותפים בעיר. הסטודנטים – חמישה ערבים וחמישה יהודים – ילמדו ויחקרו ביחד את אתגרי החיים המשותפים בעירם, יתכננו ויוציאו אל הפועל פיתוחים הנותנים מענה בר קיימא לאחד מאתגרים אלה תוך רכישה של כלים של יזמות חברתית, העצמה אישית וחיזוק תחושת שייכותם ואחריותם לעיר.

המיזם יכלול תהליך שיטתי ומודרך של יזמות חברתית, אשר עושה שימוש בכלים ואסטרטגיות מגוונים (Design Thinking; Lean Canvas) על מנת לזקק, למפות ולפצח אתגר הקשור ליחסי יהודים-ערבים בעיר ולהציע לו פתרון חדשני. מדובר בתהליך מונחה אשר ישלב וישתף פעולה עם "השטח", כולל בעלי תפקידים, בעלי עסקים ו\או תושבים מכל קבוצות האוכלוסייה הרלוונטיות וישאף לעצב פתרון בר קיימא אשר ייושם על ידי הסטודנטים המעורבים בתהליך ואף – כך אנו מקווים – ישמש מודל לתהליך של יזמות חברתית בערים מעורבות אחרות.

בד בבד עם העשייה היזמית המשותפת, יתקיים תהליך של שיח ערכי הבונה קבוצה בעלת חזון משותף אשר יאפשר לצעירים להעלות נושאים רגישים הנוגעים ליחסי ערבים-יהודים בעיר ובמדינה. בשיח מכבד ומכיל יקשיבו הצעירים והצעירות לנרטיבים של עמיתיהם בשאיפה למצוא דרך לעבודה משותפת ואחריות הדדית.

התהליך המתואר שואף להביא לשיתוף פעולה בין הסטודנטים היהודים והערבים תוך שילוב של תושבים, בעלי תפקידים ואנשי עסקים למען מטרה משותפת. היזמות החברתית תשמש כמנוע  למעורבותם האקטיבית של סטודנטים תושבי העיר תוך מתן כלים מקצועיים ומעצימים אותם אנו מקווים הם ייקחו איתם גם אחר סיום הפרויקט.

המיזם המשותף ליחידה למעורבות חברתית בדיקנט הסטודנטים, ומעבדות החדשנות באוניברסיטת חיפה ולעמותת Arab Women Entrepreneurs  מבקש להכיר את עולם היזמות לסטודנטיות ערביות ודרכן, לחשוף נערות צעירות לכלים ולחשיבה היזמית.

המיזם יתמקד בסטודנטיות ובנערות ערביות בצפון הארץ ויציע תכנית הכשרה כפולה – בשלב הראשון תלמדנה קבוצה של סטודנטיות ערביות מאוניברסיטת חיפה את יסודות היזמות ותוכשרנה כמנחות תהליכי יזמות. בשלב השני, הן תיכנסנה לחטיבות ביניים ערביות ותחנוכנה נערות בכיתות ח' ו-ט' לחשיבה וכישורים יזמיים.

יזמות חברתית ועסקית היא פלטפורמה יעילה ליצור שינוי אפקטיבי במציאות החיים של אוכלוסיות שונות, ובכלל זה  נשים. היכרות עם תפיסת העולם והחשיבה היזמית צריכה להיעשות בגיל צעיר ולהיות מתורגלת כחלק מעולם הערכים ומחניכת נערות צעירות להצלחה אקדמית וכלכלית. פלטפורמת היזמות והכלים שהיא מציעה מאפשרים לממש חלומות ורעיונות ולמצות את הפוטנציאל האישי הקיים בכל נערה ונערה תוך טיפוח האחריות האזרחית והחברתית שלה ומודעותה למציאות בה היא חיה.

מטרות המיזם:

 1. היכרות עם עולם היזמות והחשיבה היזמית לנערות וצעירות ערביות.
 2. העצמת צעירות ערביות באמצעות כלים יזמיים ועידודן לקחת אחריות על עתידן המקצועי והכלכלי.
 3. מפגש בין סטודנטיות ערביות לנערות ערביות שתשמשנה כמודל להשראה לשאיפות והצלחה אקדמית ומקצועית.

תקוותנו היא לבנות תכנית מודולרית עבור הנערות שתתחיל בכיתה ח ותימשך עד לסיום בית הספר התיכון ותאפשר ביסוס מערכת יחסים משמעותית בין הסטודנטיות המנחות ובין הנערות תוך תיווך איכותי של העמותה והאוניברסיטה.

במהלך סמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"ב (בין אוקטובר לאמצע ינואר), יוכשרו הסטודנטיות ויקבלו כלים לחשיבה ועשייה יזמית. הן תעבורנה הכשרה להדרכה והנחית יזמות בבתי הספר ועם תחילת הסמסטר השני, בחודש פברואר 2022, יתחילו לעבוד עם נערות בחטיבות הביניים.

בשנת 2015 , שיעור התעסוקה של הנשים הדרוזיות עמד על כ % 34, שיעור נמוך במידה ניכרת משיעור התעסוקה של הנשים היהודיות (79.9 אחוז) ושל הגברים הדרוזים ( 80 אחוז).  גם שכרן החודשי הממוצע של הנשים הדרוזיות נמוך במידה ניכרת מזה של נשים יהודיות ושל גברים דרוזים  בשל מספר קטן יותר של שעות עבודה שבועיות ושכר שעתי נמוך יותר.

בין הנשים הדרוזיות שהועסקו בשנת 2015 במשרה חלקית, כ 6 אחוז הועסקו באופן זה שלא מרצון, נתון גבוה פי שלושה משיעור זה בקרב הנשים היהודיות[1].

נתון ידוע נוסף מלמד שככל שרמת ההשכלה עולה, גדל שיעור ההשתתפות בכוח העבודה. אך כמחצית מהנשים הדרוזיות לומדות מדעי הרוח, ומדעי החברה, בעיקר חינוך והוראה ורק מיעוט קטן מהן לומד הנדסה, אדריכלות, עסקים וניהול.

לנשים בכלל ולנשים דרוזיות בפרט, פוטנציאל גדול שאינו מנוצל. חסמים חברתיים, פוליטיים ומסורתיים מקשים עליהן לנצל את הפוטנציאל האדיר הטמון בהן. בעוד שיעורים גבוהים בקרבן עובדות בעסקים מסחריים עצמאיים, רובן לא מנצלות את היכולות היזמיות הטמונות בהן על מנת לשפר את שכרן ומעמדן ולהעמיד עצמן ככוח משמעותי כיזמיות בשוק העבודה.

יזמות חברתית ועסקית היא פלטפורמה יעילה ליצור שינוי אפקטיבי במציאות החיים של אוכלוסיות שונות, ובכלל זה נשים. היכרות עם תפיסת העולם והחשיבה היזמית צריכה להיעשות בגיל צעיר ולהיות מתורגלת כחלק מעולם הערכים ומחניכת נערות צעירות להצלחה אקדמית וכלכלית. פלטפורמת היזמות והכלים שהיא מציעה מאפשרים לממש חלומות ורעיונות ולמצות את הפוטנציאל האישי הקיים בכל נערה ונערה תוך טיפוח האחריות האזרחית והחברתית שלה ומודעותה למציאות בה היא חיה.

המיזם המוצע יתמקד בסטודנטיות ובנערות דרוזיות בצפון הארץ ויציע תכנית הכשרה כפולה – בשלב הראשון תלמדנה קבוצה של סטודנטיות דרוזיות מאוניברסיטת חיפה את יסודות היזמות ותוכשרנה כמנחות תהליכי יזמות. בשלב השני, הן תיכנסנה לחטיבות ביניים דרוזיות ותחנוכנה נערות בכיתות ח' ו-ט' לחשיבה וכישורים יזמיים.

מטרות המיזם:

 1. היכרות עם עולם היזמות והחשיבה היזמית לנערות וצעירות דרוזיות.
 2. העצמת צעירות דרוזיות באמצעות כלים יזמיים ועידודן לקחת אחריות על עתידן המקצועי והכלכלי.
 3. מפגש בין סטודנטיות דרוזיות לנערות בנות העדה שתשמשנה כמודל להשראה לשאיפות והצלחה אקדמית ומקצועית.

המיזם יתקיים כחלק משיתוף פעולה בין האגף לחינוך דרוזי במשרד החינוך, בראשותה של גב' איה ח'ריאלדין לבין היחידה למעורבות חברתית ובין שני בתי ספר דרוזים אשר ייקבעו בהמשך.

תקוותנו היא לבנות תכנית מודולרית עבור הנערות שתתחיל בכיתה ח ותימשך עד לסיום בית הספר התיכון ותאפשר ביסוס מערכת יחסים משמעותית בין הסטודנטיות המנחות ובין הנערות תוך תיווך איכותי של האוניברסיטה.

[1] הנתונים נלקחו מ"לקט נתונים על נשים דרוזיות – תעסוקה, השכלה גבוהה ואלימות בני זוג כלפי נשים" שהוכן על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת בספטמבר 2015.

היחידה למעורבות חברתית בדיקנט הסטודנטים באוניברסיטת חיפה והמועצה המקומית עוספיה, מבקשים לפעול ביחד על מנת לקדם תודעה אזרחית ואחריות חברתית בקרב סטודנטים תושבי המועצה לצד עשייה משמעותית למען התושבים המקומיים.

התכנית תכלול 15 סטודנטים מהאוניברסיטה, תושבי המועצה, והיא תורכב משני חלקים משלימים ומשולבים אחד בשני:

חלק אחד יכלול תהליך של הכשרה ליזמות חברתית ויישום הכשרה זו במועצה המקומית על פי פירוט שיופיע להלן. החלק השני, יכלול תכנית עיונית אשר תחשוף את הסטודנטים לנושאים רלוונטיים כמו ההזדמנויות הקיימות לצעירים בשירות המדינה, נשים דרוזיות בשירות המוניציפליים הזדמנויות ללימוד תארים מתקדמים, כישורי רטוריקה ועוד. בנוסף, יפגשו הסטודנטים עם דמויות מעוררות השראה מהעדה הדרוזית הממלאים כיום תפקידים בכירים.

המטרות העומדות בבסיס תכנית היזמות העירונית בעוספיה הן לחזק את הקשר של הסטודנטים למקום מגוריהם, על ידי תהליך של היכרות אינטימית עם אתגריו לצד גילוי יכולתם וכוחם שלהם לפעול למען שינוי נדרש במקום.

בשלושת החודשים הראשונים – נובמבר 2021 – ינואר 2022 – ייפגשו הסטודנטים עם סמירה עזאת וילמדו ממנה על האתגרים הקיימים כיום במועצה האזורית. האתגרים יכולים להיות קשורים לאיכות סביבה, חינוך, פנאי, תיירות, תחבורה, תעסוקה ועוד. בתהליך מונחה, יבחרו הסטודנטים אתגר אחד או יותר בהם ירצו להתרכז במהלך עבודתם.

הם יצאו לתהליך של חקר ומיפוי מעמיקים של האתגר הנבחר – על ידי ראיונות, שאלונים וקבוצות מיקוד שיתנהלו עם תושבי המקום, פעילים חברתיים, אנשי עסקים ועוד. הם ילמדו על העמותות והארגונים החברתיים הפועלים במועצה ויבחנו אפשרויות לשיתופי פעולה בתוכה ומחוץ לה.

בין פברואר לאפריל 2021 – יעבדו הסטודנטים את המידע שאספו בתהליך המיפוי ויחדדו את האתגר / האתגרים הנבחרים. בתהליך שיטתי ומונחה יערכו סיעורי מוחות לפיתוח מענים חברתיים לאתגרים, כל זאת תוך שיתוף פעולה הדוק עם גורמים בקהילה.

בתהליך סיעור המוחות, יפותחו רעיונות נבחרים לכדי פרוטו-טייפ – מיזם, תכנית, תוצר או כל דבר אחר שיתרום לקהילה ויפותח על ידי הסטודנטים.

בחודש יוני ייבחנו הפרוטו-טייפים בקרב הקהילה ובהתאם למשובים, ישוכללו הרעיונות ופיתוחם יימשך בתקווה שניתן יהיה להציגם לקובעי מדיניות ואף אפילו להתחיל בהפעלתם במועצה המקומית.

תקוותנו היא שתהליך זה יהווה סנונית ראשונה של שיתוף פעולה מתמשך במהלכו, בכל שנה, יתכננו מחזורים חדשים מענים חברתיים לאתגרים בעיר.

המועצה המקומית חורפיש מבקשת להעלות את מספרי הצעירים תושבי הכפר הבוחרים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה לאחר סיום לימודיהם בתיכון או לאחר שירותם הצבאי, לתת תמיכה לסטודנטים לומדים ולמנוע נשירה.

כמענה לאתגר זה, מבקשות אוניברסיטת חיפה והמועצה המקומית להקים ביחד מרכז הנגשה להשכלה גבוהה שיופעל בחורפיש על ידי סטודנטים תושבי הכפר, במסגרת פעילותם ביחידה למעורבות חברתית בדיקנט. המרכז יוקם במבנה פיזי בכפר, אך הסטודנטים יפעלו הן במבנה והן בבית הספר התיכון המקומי, תוך שיתוף פעולה עם בית הספר וצוותו.

המיזם ילווה על ידי ד"ר יעל גרנות-ביין, מנהלת היחידה למעורבות חברתית  בדיקנט הסטודנטים ועל ידי מר איאד קיזל, מרכז תכניות לסטודנטים דרוזים בדיקנט. התכנית אף תשתף פעולה עם המינהלת האוניברסיטאית לקידום מוביליות חברתית באוניברסיטה, בראשותו של פרופ' רוני סטריאר אשר ישמש כיועץ אקדמי של המיזם וינחה את הסטודנטים בחורפיש, ועם גב' נורית קנטרוביץ, מנהלת הפרויקטים של המרכז ליזמות וחדשנות באוניברסיטה. למיזם המתואר יירתמו כוחות נוספים מן האוניברסיטה, ביניהם מומחים למוביליות והשכלה גבוהה, אשר יתנו יעוץ מקצועי בבניית המודל.

מטרות המיזם:

 1. יצירת מוטיבציה בקרב הצעירים תושבי הכפר ללמוד באקדמיה.
 2. העצמת בני הנוער המקומיים להאמין ביכולתם ולשאוף גבוה, ולסייע להם בתכנון המסלול הנדרש עוד בעודם בתיכון על מנת למשש את שאיפותיהם.
 3. עבודה משותפת עם מורי בית הספר וצוותו במטרה לחזק את תלמידי התיכון והכוונתם ללימודים אקדמיים.
 4. הנגשת מידע לתלמידי התיכון, למשוחררים טריים ולמשפחותיהם על האפשרויות הקיימות ללימודים גבוהים, מסלולי הלימוד, דרישות הקבלה, הכנה לתהליכי המיון והראיונות הנדרשים בחוגי הלימוד השונים ומענה לשאלות שונות.
 5. יצירת קשר בלתי אמצעי בין הסטודנטים תושבי הכפר לבין בני הנוער אשר ישמשו כמנטורים, כמודלים לחיקוי ולהשראה.
 6. הנגשת שירותי הדיקנט הכוללים סיוע לימודי ותמיכה רגשית לסטודנטים תושבי הכפר, הלומדים באוניברסיטה.
 7. מעקב אקדמי ומחקרי אחר המיזם והשפעתו על האוכלוסייה המקומית במטרה לשפר את המרכז ולהפכו למודל לישובים אחרים. המעקב האקדמי ייעשה על ידי פרופ' רוני סטריאר, ראש תכנית המוביליות החברתית באוניברסיטה.