fbpx

תכנית מנהיגות קהילתית יהודית-ערבית

תכנית "מנהיגות קהילתית יהודית-ערבית" הינה תכנית ייחודית, המשותפת לסטודנטים יהודים וערבים, הלומדים באוניברסיטת חיפה, במגוון פקולטות וחוגי לימוד.
מטרת העל של התכנית היא לאפשר מפגש רב תרבותי בין סטודנטים במטרה לייצר קבוצת מנהיגות סטודנטיאלית שתפעל ותיזום פרויקטים במעונות, בקמפוס האוניברסיטה ובקהילה.
התכנית מתקיימת בשיתוף ובתמיכת  אגודת הידידים בגרמניה וקרנות נוספות.

הפעילות בהיקף 4 שעות שבועיות, 90 שעות שנתיות
השתתפות בתכנית מזכה במלגה שנתית בסך 8,000 ₪

קריטריונים להגשת מועמדות*:

  • השתתפות בתהליך הערכה ומיון
  • לימודים בשנה ב' בתואר ראשון \ יתרת לימודים של שנתיים
  • תכנית לימודים בהיקף של 75% ומעלה
  • מודעות חברתית
  • ניסיון בפעילות חברתית \ קהילתית – יתרון
  • יכולת מנהיגות, ארגון וביצוע

התכנית מורכבת משני חלקים מרכזיים:

  • תכנית הכשרה – "סדנת מנהיגות בין-תרבותית" – תכנית ההכשרה מעוגנת בקורס אקדמי שנתי, המקנה 4 נ"ז אקדמיות ("דרך הרוח"), בנושא פיתוח מנהיגות בין תרבותית בקרב סטודנטים יהודים וערבים.
  • פעילות קהילתית- הפעילות מתקיימת במעונות, בקמפוס האוניברסיטה, וכן במוקדים שונים בקהילה ברחבי העיר חיפה.

*רק פניות מתאימות ייענו

לשאלות: רכז התכנית, מר איאד קיזל- ekezel@univ.haifa.ac.il