fbpx

פרוייקט "אתגר"

 פרויקט "אתגר", הינו מפעל חברתי-חינוכי מיסודה של "קרן גרוס", בו משולבים סטודנטים בפעילות הדרכה קבוצתית ו/או אישית מאתגרת עם אוכלוסיות מגוונות כגון ילדים ונוער בסיכון, אנשים עם צרכים מיוחדים, קשישים ועוד.

הפעילות בתכנית שנתית, בהיקף 2-3 שעות שבועיות, 70 שעות פעילות שנתיות.
ההשתתפות בתכנית מזכה במלגה שנתית בסך 5,000 ₪  מקרן ההנצחה ע"ש יוסף ש. וקרוליין גרוס לקידום חיילים משוחררים.

קריטריונים להגשת מועמדות:

סטודנטים המעוניינים  להגיש מועמדות לפרויקט חייבים לעמוד בקריטריונים הבאים:

  • השתתפות בתהליך הערכה ומיון
  • . חייל משוחרר (כולל מסיימי שרות לאומי) עפ"י חוק, עד חמששנים מיום סיום שרות סדיר
  • חייל משוחרר אשר ניצל  לפחות 8,000 ₪ מסך הפיקדון עד ליום הגשת הבקשה.
  • סטודנט מן המניין אשר לומד לפחות 12 שעותלימוד שבועיות באוניברסיטת חיפה.
  • סטודנט  אשר אינו מקבל סיוע נוסף העולה על 8,000 ₪ (קרן אייסף, קרן אימפקט, הישג, מפעל הפיס, גלובס גרופ, וכו').
  • סטודנט אשר לימודיו אינם ממומנים ע"י גורם אחר (כולל מקום עבודה של הוריו).

ההרשמה לשנת תש"פ תיפתח ב-10.09.19
למידע נוסף >>
עלון מידע מלגת אתגר (קרן גרוס)- שנת תש"פ

*רק פניות מתאימות ייענו