–  גובה המלגה : 2,000 (אלפיים) דולר (בערכם בשקלים, לפי שער יציג, בעת קבלת המלגה).

–  ניתן לשלב עמה מלגות נוספות (פעילות/הצטיינות/*סיוע/מלגת אהבת עולם).

 תנאי חובה לקבלת המלגה:

א. סטודנטיות בכל התארים ובכל השנים: מכינה, תואר ראשון, תואר שני, דוקטורט.

עדיפות תינתן לסטודנטיות המתחילות תואר ראשון ו/או שנה ראשונה בתואר.

 (סטודנטיות במבח"ר העומדות בתנאי המלגה, רשאיות להגיש מועמדות, סטודנטיות הלומדות בשלוחות נוספות אינן רשאיות להגיש)

ב. סטודנטיות בעלות קושי סוציאלי ו/או מצב סוציואקונומי נמוך מוכח (מצבה של מבקשת המלגה יבחן על סמך הצגת מסמכים ואישורי הכנסות).

ג. מסיימות שירות צבאי / לאומי / *קהילתי ( גם מי שביצעה שירות צבאי / לאומי חלקי – זכאית להגיש מועמדות).

*שירות קהילתי ייבחן תוך הצהרת והוכחת המועמדת ששירתה במתן התנדבות למען הקהילה.

*במקרה שתהיינה יותר זכאיות מאשר מספר מלגות, תינתן עדיפות לשירות צבאי / לאומי על פני שירות קהילתי. 

ד. תקינות אקדמית- תנאים מפורטים בתקנון המלגה 

 אופן הגשת המלגה:

 להרשמה מוקדמת וקבלת מידע להתאמה למלגה – לחצי כאן

בקשה למלגה אינטרנטית תוגש החל מ-05/08/2022 על ידי הסטודנטית בפורטל הסטודנטים דרך דף הבית של האוניברסיטה

(לשונית טפסים ותדפיסים- בקשה למלגת ג'ויס).  שימו לב ! הכניסה לפורטל תתאפשר לסטודנטיות חדשות רק לאחר קבלת הרשמה ותשלום מקדמת שכ"ל.

לשאלות ומידע נוסף ניתן לפנות ליחידה למלגות במייל : milgot@univ.haifa.ac.il  או בטלפון : 04-8288034

 

 הערות למלגה :

*המלגה מוענקת לסטודנטית ללא צורך בפעילות חברתית, אך סטודנטית שמקבלת את המלגה מחויבת בהעברת מכתב תודה לתורם, ובמידת הצורך

 השתתפות בטקס או מפגש עם התורם.

*המלגה תוענק לכיסוי שכ"ל, אך במקרה של כפל מלגות ואם שכ"ל יכוסה במלואו, המלגה תוענק לחשבון הבנק של הסטודנטית לאחר שמילאה בזמן הרישום לאוניברסיטה.

ביטול מלגה:

– סטודנטית שפרשה או הועזבה ע"י האוניברסיטה תחויב להחזיר את המלגה.

– סטודנטית שדיווחה פרטים כוזבים בבקשה למלגה.