fbpx

קרן ע"ש עו"ד אלי הכהן ז"ל

קרן המלגות ע"ש עו"ד אלי הכהן ז"ל מעניקה מלגות לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה במלגה בגובה 6,000 ש"ח 

קריטריונים:

  1. תקינות לימודים.
  2. תלמידי שנה ב' ומעלה בפקולטה למשפטים.
  3. ממוצע ציונים 75 ומעלה.
  4. מצב סוציואקונומי מצריך סיוע.

הגשת המועמדות לקרן מחייבת הגשת בקשה למלגת סיוע של דיקנאט הסטודנטים דרך פורטל הסטודנטים (לשונית טפסים ותדפיסים- בקשה למלגת סיוע דיקנאט הסטודנטים).

החל מחודש אוגוסט ועד שבועיים לאחר תחילת שנת הלימודים.

בנוסף לאישורי הבקשה למלגת סיוע יש לצרף מכתב אישי לקרן ע"ש עו"ד אלי הכהן ז"ל (הנחיות לכתיבת מכתב פניה).