צוות היחידה

מנהלת היחידה למעורבות חברתית

חגית הלמר-הרמן

involv@univ.haifa.ac.il
04-8240665 פנימי: 52665

 

מרכזת היחידה למעורבות חברתית

דורית אבו
dabu@univ.haifa.ac.il
04-8240665 פנימי: 52665

מרכזת תכניות למנהיגות אקדמית וחברתית

נורית קנטרוביץ
nkantarov@staff.haifa.ac.il 
 04-8240002 פנימי: 52002

מרכז תכניות מנהיגות קהילתית לבני העדה הדרוזית

איאד קיזל
ekezel@univ.haifa.ac.il
 04-8288322 פנימי:58322

מרכז פרויקטים קהילתיים, "אתגר" וקרן רש"י

ארז גור
egur1@Staff.haifa.ac.il 
 04-8240745 פנימי: 52745

רכזת פרויקט גן הילד

בר נחשון
ganhayeld2@gmail.com
8240341 04  פנימי : 52341

מנהלת תכנית "אוניברסיטה בעם"

רשל סטרול
rashel@unibaam.org.il
04-8249072 פנימי: 53072

רכזת יחידת חיפה - ארגון שגרירי רוטשילד

לי ויצנר
li@rothschildcp.com
04-8240665 פנימי: 26655