צוות היחידה

ד"ר יעל גרנות-ביין

מנהלת היחידה למעורבות חברתית

04-8240608

דורית אבו

מרכזת היחידה למעורבות חברתית

04-8240665

איאד קיזל

רכז תכניות מנהיגות ​

04-8288322

יוליה סטרוסטה

אחראית מעורבות חברתית ותכנית שותפות אקדמיה-קהילה

04-8240745