fbpx

צוות היחידה

מנהלת היחידה למעורבות חברתית

ד"ר יעל גרנות-ביין

ygranot@univ.haifa.ac.il
04-8240665 (פנימי: 52665)

מרכזת היחידה למעורבות חברתית

דורית אבו
dabu@univ.haifa.ac.il
04-8240665 (פנימי: 52665)

מרכז תכניות מנהיגות קהילתית לבני העדה הדרוזית

איאד קיזל
ekezel@univ.haifa.ac.il
 04-8288322 (פנימי:58322)

אחראית תכניות מעורבות, פרויקטים קהילתיים ותכנית הדגל

יוליה סטרוסטה
ystarosta@univ.haifa.ac.il 
 04-8240745 (פנימי:52745)