צוות היחידה

מנהלת היחידה למצוינות
אקדמית

גב' כלנית קלימר
חדר: 218
טלפון חיצוני: 04-8249262
טלפון פנימי: 53262
דואר אלקטרוני: kkleemer@univ.haifa.ac.il

מרכזת היחידה למצוינות אקדמית


גב' אהובה בולגנים
חדר: 217
טלפון חיצוני: 04-8249964
טלפון פנימי: 53964
דואר אלקטרוני: abulgani@univ.haifa.ac.il

יועצת אקדמית לסטודנטים דוברי שפת אם עברית ועולים ורכזת מערך השיעורים הפרטיים

גב' אור-אל ארושס                                        חדר: 212
טלפון חיצוני: 04-8288107
טלפון פנימי: 58107                                     דואר אלקטרוני: oaroshas@univ.haifa.ac.il

יועצת אקדמית לסטודנטים בפקולטה למדעי החברה

גב' אורטל אמדו
חדר: 216
טלפון חיצוני: 04-8249263
טלפון פנימי: 53263
דואר אלקטרוני: oamado@staff.haifa.ac.il

יועצת אקדמית לסטודנטים יוצאי אתיופיה

גב' אנג'לין לפמן
חדר: 215
טלפון חיצוני: 04-8240735
טלפון פנימי: 52735
דואר אלקטרוני: alapman@staff.haifa.ac.il

יועצת אקדמית לסטודנטים בחוג למדעי המחשב

גב' נורית מרון
חדר: 213
טלפון חיצוני: 04-8288043
טלפון פנימי: 58043
דואר אלקטרוני: nmaron@univ.haifa.ac.il

יועצת אקדמית לסטודנטים מהחברה הערבית

גב' רבאב פדול
חדר: 214
טלפון חיצוני: 04-8249472
טלפון פנימי: 53472
דואר אלקטרוני:
frabab@staff.haifa.ac.il

יועצת אקדמית לסטודנטים מהחברה הערבית

גב' רימה מקלדה ווהבה
חדר: 214
טלפון חיצוני: 04-8249472
טלפון פנימי: 53472
דואר אלקטרוני: rwahbi@staff.haifa.ac.il

יועצת אקדמית לסטודנטים בחוג למערכות מידע

גב' שלי ברקן
חדר: 215
טלפון חיצוני: 04-8240735
טלפון פנימי: 52735
דואר אלקטרוני: sbarkan@staff.haifa.ac.il

רכזים

רכזת פרוייקט חונכות אקדמית לסטודנטים

גב' ראג'דה סאלח
חדר: 209
טלפון חיצוני: 04-8288903
טלפון פנימי: 58903
דואר אלקטרוני:
ragheda.univ@gmail.com

רכז פרוייקט חונכות אקדמית לסטודנטים

מר הרון אבגנה
חדר: 209
טלפון חיצוני: 04-8288904
טלפון פנימי: 58904
דואר אלקטרוני:
HaroonAvgana.univ@gmail.com

רכז פרוייקט חונכות אקדמית לסטודנטים המלווים ע"י מדור נגישות ולקויות למידה

מר מוחמד טרביה
חדר: 213
טלפון חיצוני: 04-8288043
טלפון פנימי: 58043
דואר אלקטרוני:
honkhot.dekanat@gmail.com