צוות היחידה

מנהלת היחידה למצוינות
אקדמית

גב' כלנית קלימר
חדר: 218
טלפון חיצוני: 04-8249262
טלפון פנימי: 53262
דואר אלקטרוני:
kkleemer@univ.haifa.ac.il

מרכזת היחידה למצוינות אקדמית

גב' אהובה בולגנים
חדר: 217
טלפון חיצוני: 04-8249964
טלפון פנימי: 53964
דואר אלקטרוני: abulgani@univ.haifa.ac.il

רכזת המערך האקדמי ויועצת אקדמית לסטודנטים דוברי שפת אם עברית ועולים

גב' מורן הוכמן-וענונו
חדר: 212
טלפון חיצוני: 04-8288107
טלפון פנימי: 58107
דואר אלקטרוני: mvanunu@univ.haifa.ac.il

יועצת אקדמית לסטודנטים יוצאי אתיופיה

גב' אנג'לין לפמן
חדר: 215
טלפון חיצוני: 04-8240735
טלפון פנימי: 52735
דואר אלקטרוני: alapman@staff.haifa.ac.il

יועצת אקדמית לסטודנטים מהמגזר הערבי

גב' רימה מקלדה ווהבה
חדר: 214
טלפון חיצוני: 04-8249472
טלפון פנימי: 53472
דואר אלקטרוני: rwahbi@staff.haifa.ac.il

יועצת אקדמית לסטודנטים מהמכינה ביחידה למצוינות אקדמית

גב' מנאר יונס
חדר: 216
טלפון חיצוני: 04-8249263
טלפון פנימי: 53263
דואר אלקטרוני: myounis1@staff.haifa.ac.il
שעות הקבלה בימים שני, רביעי וחמישי בין השעות 13:00-10:00.

רכזים

רכזת פרוייקט חונכות אקדמית לסטודנטים יוצאי אתיופיה

גב' רחל אלמיהו
חדר: 213
טלפון חיצוני: 04-8249263
טלפון פנימי: 53263
דואר אלקטרוני:
doritmador@gmail.com

רכז פרוייקט חונכות אקדמית לסטודנטים מהחברה הערבית

מר עלי זבידאת
חדר: 209
טלפון חיצוני: 04-8249263
טלפון פנימי: 53263
דואר אלקטרוני:
ali9.univ@gmail.com

רכזת פרוייקט חונכות אקדמית לסטודנטים מהחברה הערבית

גב׳ דוניא ג'באלי
חדר: 213
טלפון חיצוני: 04-8288903
טלפון פנימי: 58903
דואר אלקטרוני:
dunia.univ@gmail.com

רכז פרוייקט חונכות אקדמית לסטודנטים מהחברה הערבית

מר פואד מוסא
חדר: 211
טלפון חיצוני: 04-8240265
טלפון פנימי: 53265
דואר אלקטרוני:
foaad.univ@gmail.com

רכזת פרוייקט חונכות אקדמית לסטודנטים מהחברה הערבית

גב׳ רנא וכאד
חדר: 209
טלפון חיצוני: 04-8288903
טלפון פנימי: 58903
דואר אלקטרוני: ranawakid.univ@gmail.com