סטודנטים עם לקות רפואית

השירות מיועד לסטודנטים המעוניינים בהתאמות לבחינות או סיוע בגין לקות רפואית קבועה או זמנית.

  • שיחת היכרות לבדיקת הצרכים והסיוע להם זקוק הסטודנט.
  • התאמות לבחינות – הזכאות להתאמות תקבע על פי שיקול דעת מקצועי ועל סמך האישורים מרופאים מומחים.
  • מתן מידע והכוונה לשירותי סיוע באוניברסיטה ותיווך לגורמים באוניברסיטה.

תהליך הגשת בקשה להתאמות בבחינות בגין לקות רפואית:

  • יש לפעול בהתאם לטופס: הנחיות להגשת בקשה להתאמות בבחינות בגין לקות רפואית או מוגבלות.
  • קביעת פגישה עם יועץ המדור לנגישות ולקויות למידה.
  • הגשת המסמכים ליועץ המדור.
  • את הבקשה בצירוף האישורים יש להגיש בתחילת כל סמסטר, ועד 45 ימים ממועד תחילת הבחינות. בקשות שיוגשו באחור יטופלו בסמסטר העוקב. במקרים דחופים בלבד, בהתאם לשיקול הועדה הרפואית, ינתן מענה לבקשה שתוגש עד 10 ימי עבודה ממועד תחילת הבחינות.

טפסים רלוונטיים:

טופס בקשה להתאמות וסיוע
טופס ויתור סודיות

להגשת בקשה יש לפנות למזכירות המדור במייל: Lda@univ.haifa.ac.il