צוות היחידה

מנהלת היחידה למעורבות חברתית

מירי אטיאס
מייל:  matias2@univ.haifa.ac.il
טל': 04-8240608

מרכזת היחידה למעורבות חברתית

דורית אבו
מייל: dabu@univ.haifa.ac.il
טל'- 04-8240665

מרכזת פרויקטים קהילתיים

מור בן יהודה פשקובסקי
מייל:   mbenyehud@staff.haifa.ac.il
טל' 04-8240745

מרכז תכניות מנהיגות אקדמית וחברתית

איאד קיזל
מייל:   ekezel@univ.haifa.ac.il
טל': 04-8288322

מרכזת תכנית מנהיגות אקדמית וחברתית רווה-רביד

בלה ליין
מייל:  bidalov@univ.haifa.ac.il
טל': 04-8240341

מנהלת תכנית "אוניברסיטה בעם"

אלכסנדרה (סני) רופו
מייל:  sunny@unibaam.org.il
טל': 04-8288072