fbpx

תכנית הדגל

מיום הקמתה, שוקדת אוניברסיטת חיפה על קיום רמה גבוהה של מעורבות חברתית.
בשנים האחרונות, הרימה האוניברסיטה את דגל האחריות החברתית ושמה לה כיעד לשלבה בפעולות אקדמיות ומנהליות – לצד מצוינות אקדמית.

תוכנית הדגל שואפת לצמצם רמת הקיטוב בחברה, לקדם סולידריות ולעודד את השתלבותן של קבוצות מודרות בזרם המרכזי של החברה. תוכנית הדגל נתמכת על-ידי הות"ת ומופעל באמצעות לשכת הרקטור באוניברסיטת חיפה. תוכנית הדגל פועלת יחד עם דיקנאט הסטודנטים, שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני, עיריית חיפה, מתנ"ס ליאו באק ועמותות וארגונים נוספים.

במגוון הפעילויות לוקחים חלק חברי סגל אקדמי, סגל מנהלי, סטודנטים, מנהיגים חברתיים וחברי קהילה.

למידע נוסף, ניתן לפנות לגב' יוליה סטרוסטה ystarosta@univ.haifa.ac.il

לאתר התכנית