fbpx

תוכנית מנהיגות לבני העדה הדרוזית

תכנית מנהיגות לבני העדה הדרוזית

התכנית מתקיימת בשיתוף משרד החינוך הממונה על החינוך הדרוזי. בתכנית פרויקטים קהילתיים המופעלים ביישובים דרוזים ברמת הגולן, בגליל ובכרמל בשיתוף בתי ספר, מחלקות לשירותים חברתיים ומרכז תמיכה יישובי איזורי (מ.ת.י.א).

גובה המלגה : 5000 ₪

היקף הפעילות: 90 שעות פעילות ובנוסף 10 שעות השתתפות בפעילות עיונית

תוכן הפעילות:

  • סיוע לימודי לתלמידי יסודי , חט"ב במקצועות הליבה ביישובי הכרמל ,הגליל והגולן.
  • סיוע תומך לילדים ובני נוער ממשפחות המטופלות ע"י היחידה לשירותים חברתיים.


קריטריונים להגשת מועמדות*:

  • השתתפות בסדנת דינמיקה קבוצתית
  • יתרת לימודים של שנתיים לפחות 
  • היקף תכנית לימודים – 75% לפחות בשני הסמסטרים
  • הישגים לימודיים
  • מודעות ומעורבות חברתית
  • יכולת מנהיגות ,ארגון וביצוע
  • מחויבות לפעילות חברתית משמעותית לשנתיים
  • רקע כלכלי וחברתי

 

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב (2021/22) פתוחה עד לתאריך 11.9.2021.

*רק פניות מתאימות ייענו