fbpx

תוכנית מנהיגות לבני העדה הדרוזית

תכנית מנהיגות לבני העדה הדרוזית

התכנית מתקיימת בשיתוף משרד החינוך הממונה על החינוך הדרוזי. בתכנית פרויקטים קהילתיים המופעלים ביישובים דרוזים ברמת הגולן, בגליל ובכרמל בשיתוף בתי ספר, מחלקות לשירותים חברתיים ומרכז תמיכה יישובי איזורי (מ.ת.י.א).

הפעילות בתכנית שנתית, בהיקף 4 שעות שבועיות, 100 שעות פעילות שנתיות.
ההשתתפות בתכנית מזכה במלגה שנתית בסך 5,000 ש"ח.

קריטריונים להגשת מועמדות*:

  • השתתפות בתהליך הערכה ומיון
  • לימודים בשנה א' \ ב' בתואר ראשון \ יתרת לימודים של שנתיים
  • תכנית לימודים בהיקף של 75% ומעלה
  • מודעות חברתית
  • ניסיון בפעילות חברתית \ קהילתית – יתרון
  • יכולת מנהיגות, ארגון וביצוע

הפרויקטים מתמקדים בשלושה מוקדי סיוע:

  • סיוע לימודי לתלמידי בתי ספר יסודיים וחטיבות הביניים – מתן סיוע לימודי במסגרת חונכות קבוצתית ואישית, לתלמידים המתמודדים עם קשיים לימודיים
  • מתן סיוע תומך לילדים ובני נוער ממשפחות המטופלות על-ידי המחלקה לשירותים חברתיים.
  • סיוע לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

למידע נוסף >> עלון מידע על המלגה- שנת תש"פ

*רק פניות מתאימות ייענו

הנה לראיונות עבודה