קראו היטב את ההנחיות עבור סטודנטים או מועמדים חדשים להגשת בקשה להתאמות בגין לקות רפואית קבועה או זמנית, מוגבלות פיזית, חושית (ראייה, שמיעה), מוגבלות קוגנטיבית ונפשית.