fbpx

לקויות למידה והפרעות קשב

הגשת בקשה להתאמות

קראו היטב את ההנחיות עבור סטודנטים או מועמדים להגשת בקשה להתאמות בגין לקות למידה או/ו הפרעת קשב.