קרן אלרוב- לסטודנטים שהם דור ראשון להשכלה גבוהה בארץ ועולים חדשים

קרן אלרוב בבעלות איש העסקים והיזם אלפרד אקירוב מסייעת לסטודנטים בעלי פוטנציאל למצוינות אקדמית ומעניקה למועמדים המתאימים, מלגת שכ"ל שנתית בגובה 10,000 ₪ (עד לסיום לימודי התואר הראשון).

קריטריונים להגשת מועמדות למלגה (חובה לעמוד בכולם):

  1. סטודנטים שנה א' לתואר ראשון או שנה ב' (מתוך תואר ראשון של 4 שנים לפחות) באוניברסיטת חיפה בלבד (לא בשלוחותיה).
  2. סטודנטים אשר הינם דור ראשון להשכלה גבוהה בארץ (לשני ההורים אין תואר אקדמאי) ועולים חדשים
  3. בוגרי שרות צבאי מלא ותקין/ בוגרי שרות לאומי/אזרחי.
  4. מצב סוציו-אקונומי מצריך סיוע (מידת ההתאמה תיבדק).

הערה: סטודנטים מקבלי מלגה /מימון בגובה 50% ומעלה מגורם כלשהו לא יהיו זכאים למלגה .

מועד הגשת מועמדות למלגה: ההרשמה למלגה נפתחת  ב-1 למרץ.

אופן הגשת מהמועמדות למלגה: הגשת המועמדות למלגה תתבצע באמצעות הטופס המקוון הנמצא באתר הקרן.

תהליך מיון המועמדים יסתיים עד סוף חודש יולי- החלטת הקרן תימסר למועמדים במהלך חודש ספטמבר. סטודנטים שימצאו זכאים יקבלו את המלגה ב 2 תשלומים שווים, תשלום ראשון בתחילת סמסטר א', תשלום שני בתחילת סמסטר ב'. המלגה תועבר לחשבון הבנק של הסטודנטים.